Online platform helpt ouderen langer zelfstandig te wonen

27 augustus 2015 - Interview met: Wally Keijzer

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek blijkt dat slechts 5% van de mensen die thuis zorg ontvangen, via het beeldscherm contact kan maken met een zorgverlener. De minister van VWS wil dat dit over vijf jaar 100% is en er onder meer huisautomatisering (domotica) wordt ingezet om mensen langer veilig thuis te laten wonen. 

Interview met Wally Keijzer, promovenda bij de afdeling ICT van de faculteit Bestuur, Techniek en Management aan de Technische Universiteit Delft.

Smart living

Als het aan promovenda Wally Keijzer van de Technische Universiteit Delft ligt, worden producten en diensten die dit ondersteunen toegankelijker voor ouderen en mantelzorgers. Als onderdeel van haar promotieonderzoek rondom smart living brengt ze betrokken partijen via een webplatform bij elkaar. De Rotterdamse wijken Ommoord, Lage Land en Zevenkamp worden de proeftuin voor haar online platform, dat Zo-Dichtbij gaat heten. Ziggo is één van de partners. 

Wally

Wally Keijzer-Broers

Voor welke doelgroep ontwikkelt u het platform?

De faciliteiten die het platform Zo-Dichtbij gaat ontsluiten, zijn met name bestemd voor kwetsbare 75+’ers die de overheid stimuleert om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De feitelijke gebruikers van het platform zullen in de regel jonger zijn. Ik verwacht dat vooral de jongere ouderen tussen 55 en 75 jaar het platform zullen gebruiken, bijvoorbeeld de eigen kinderen en betrokken mantelzorgers. Dat doen ze dan niet alleen voor de mensen aan wie ze mantelzorg geven, maar ook al vooruitdenkend over de eigen situatie.

Wat hebben ouderen nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen?

Daar is de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan. Een van de uitkomsten is dat de doelgroep het meest gebaat lijkt met een portaal dat toegang biedt tot lokale activiteiten, contacten en producten en diensten. Bij producten kun je denken aan huisautomatisering maar ook aan bijvoorbeeld een muurbeugel of een deurspion. Diensten lopen uiteen van vrijwilligershulp en persoonlijke verzorging tot de renovatie van de badkamer door een installateur. Zo-Dichtbij wordt onder meer een podium waar op lokaal niveau informatie over zorg en welzijn bij elkaar wordt gebracht, wat het zoekproces naar de juiste faciliteiten sterkt vereenvoudigt.

Hoe krijgt u het platform van de grond?

Vooral door partijen samen te brengen: de gebruikers, de gemeente en de aanbieders van activiteiten, producten en diensten. Dat zie je ook terug in de partners van onze proeftuin: Stichting Zo-Dichtbij, de gemeente Rotterdam, ICTU, de Rotterdamse ouderenbonden, enkele lokale mkb-bedrijven die producten voor de doelgroep aanbieden, Ziggo en IBM. Verder gaan we bijvoorbeeld samenwerken met partijen die volledig thuis zijn in hulpmiddelen, variërend van sensoren tot rollators, om de bezoekers van ons platform inzicht te geven in het marktaanbod. Daarnaast brengen we lokale activiteiten in kaart en integreren we bestaande websites. We gaan dus niet het wiel uitvinden maar samenwerking zoeken met onder meer de Sociale Kaart, Regelhulp en lokale vrijwilligersplatforms. Ook zij zijn gebaat bij een podiumplaats.

Wat verwacht u van de toepassing van huisautomatisering?Maatschappelijke_diensten-10

Bedrijven die huisautomatisering aanbieden zullen absoluut een plaats krijgen op ons platform. De voordelen van allerlei sensoren of bijvoorbeeld een 360˚-camera waarmee je in de vorm van schaduwbeelden op afstand kan zien of iemand nog in goede doen is, zijn overduidelijk. En met de opkomst van the Internet of Things, waarbij alles met alles kan ‘praten’, komen er alleen nog maar meer mogelijkheden beschikbaar om comfortabel in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Tegelijkertijd moet je vaststellen dat er weinig standaardisatie is op het gebied van huisautomatisering, dat er veel kaf onder het koren is en dat de prijs/prestatie-verhouding niet altijd is wat je ervan verwacht. Daarnaast is het van groot belang goed stil te staan bij privacy en veiligheid, nog extra omdat het een kwetsbare doelgroep is. Een doelgroep die bovendien huiverig is voor het gebruik van moderne technologie. En hoe meer je ervan toepast, hoe kwetsbaarder de gebruikers zijn in termen van privacy en veiligheid. In elk geval biedt Zo-Dichtbij de gebruikers ook ruimte voor product reviews, zodat gebruikers hun voordeel kunnen doen met elkaars ervaringen.zo-dichtbij

Wanneer zal het platform in de lucht zijn?

Een prototype van Zo-Dichtbij is inmiddels klaar. We hebben veel aandacht besteed aan een eenvoudige, vriendelijke navigatie met heldere afbeeldingen. De komende maanden zullen we gebruiken om het platform verder te verfijnen. Ik verwacht dat we in november 2015 van start kunnen met de uitrol in de gemeente Rotterdam. Afhankelijk van het resultaat houden we rekening met opschaling naar andere gemeenten. Vanuit diverse gemeenten is er inmiddels al veel belangstelling voor ons project. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten op het gebied van zorg en welzijn. De belangstelling steunt ons in elk geval in het idee dat een platform, een verbindende factor kan zijn om mensen te helpen comfortabel en veilig thuis te laten wonen.

Meer informatie: www.zo-dichtbij.nl w.j.w.keijzer-broers@tudelft.nl