1024 Scratchende kids in de Ziggo Dome

18 februari 2016 - Interview met: Marieke Dekker

Met een MegaDojo tijdens het Ziggo Congres op 17 februari liet Ziggo 1024 kinderen op een speelse manier kennismaken met programmeren. Daarmee zette het bedrijf een forse eerste stap in het realiseren van de ambitie om dit jaar minimaal 10.000 kinderen te laten kennismaken met programmeren. “Het is belangrijk om de interesse voor techniek bij jongens én meisjes al op jonge leeftijd te stimuleren”, onderstreept Marieke Dekker, VP Corporate Affairs bij Liberty Global.

Met een soort digitale Lego-bouwstenen van het softwareplatform Scratch maakten kinderen op een eenvoudige manier hun eigen websites, apps, animaties, simulaties of muziek. Medewerkers van Ziggo zorgden voor begeleiding, samen met vrijwilligers van CoderDojo. “Het materiaal is toegankelijk en laagdrempelig”, vertelt Marieke Dekker. “Het spreekt de kinderen erg aan. Ze zijn enorm gemotiveerd én geconcentreerd bezig. Dat zorgt altijd weer voor een aanstekelijke ‘vibe’. Daarom leveren onze medewerkers ook graag een bijdrage.”  

Het plezier van zelf iets maken

Marieke Dekker

Marieke Dekker

Als ambassadeur van CoderDojo werkt Ziggo nauw samen met deze vrijwilligersorganisatie die inmiddels in meer dan 60 landen actief is. Met de MegaDojo zet Ziggo de organisatie in Nederland nog eens nadrukkelijk op de kaart. Marieke Dekker: “Als entertainmentbedrijf kennen we natuurlijk het plezier van zelf iets maken, van experimenteren en creatieve nieuwe dingen ontwikkelen. Dat willen we kinderen meegeven.”

Spelenderwijs voorbereid

“De huidige maatschappij vraagt hele andere vaardigheden dan dertig jaar geleden. Liberty Global, het moederbedrijf van Ziggo, zet zich daarom al jaren in om de mediawijsheid en digitale vaardigheden van kinderen te vergroten. Zelf programmeren leert ze logisch en creatief denken, ze ervaren de mogelijkheden van technologie en ze worden spelenderwijs voorbereid op de banen én de startups van de toekomst. Jong geleerd, oud gedaan – dat geldt ook voor ondernemerschap.”

Grote tekorten aan technisch personeel

megadojo 2016 in Ziggo DomeKomende jaren groeit de vraag naar ICT’ers in hoog tempo verder. Vanuit Brussel komen alarmerende cijfers. Prognoses spreken over een tekort van ruim 800.000 programmeurs en andere ICT-professionals in 2020 in Europa. Ook in Nederland is de vraag groter dan het aanbod. “Ziggo heeft die ervaring ook”, bevestigt Marieke Dekker. “Het wordt steeds lastiger om voldoende technisch geschoold personeel te vinden.”

Publiek-private initiatieven

In publiek-private samenwerkingsverbanden proberen overheid en bedrijfsleven het tij te keren. Samen met organisaties als ECP en StartupDelta ontwikkelt Ziggo een groot aantal initiatieven om jongeren te wijzen op de mogelijkheden van techniek. Marieke Dekker: “Met platforms als Scratch en de uitvinderskit ‘MaKey MaKey‘ is er een schat aan educatief materiaal beschikbaar. Zolang digitale vaardigheden nog niet zijn opgenomen in het curriculum van het basisonderwijs, is het van groot belang dat er buiten school voldoende gelegenheid wordt geboden om ze te verwerven. Het succes van onze activiteiten laat zien dat kinderen het ook heel leuk vinden om ermee bezig te zijn.”

Voor verschillende doelgroepen

In Nederland zijn inmiddels tientallen CoderDojo’s actief. Daarnaast organiseert Ziggo dit jaar verschillende grotere evenementen. “Onze kracht is dat we goed weten hoe we verschillende doelgroepen moeten bereiken. Denk bijvoorbeeld aan CoderDojo’s voor Diva’s – workshops die zich specifiek richten op meiden tussen de 8 en 12 jaar. Dat wordt onze bijdrage aan de StartUpFest-evenementen in mei.”

Marieke Dekker is VP Corporate Affairs at Ziggo Liberty Global