Breedband seminar voor gemeenten

22 september 2015

De vraag naar bandbreedte groeit nog steeds zowel bij consumenten, overheden als bedrijven; zeker ook in het buitengebied. Daarnaast is er veel beweging is op markt voor breedband zoals de introductie van VDSL vectoring en pair bonding, DOCSIS 3.1,  G.fast en de uitrol van FttH.

Op alle breedband-domeinen: koper, kabel, mobiel en glas zijn vergaande technische ontwikkelingen gaande. Voor gemeenten is het belangrijk de groeiende vraag naar en de nieuwe ontwikkelingen van breedband tijdig te signaleren. Innovaties in breedband-techniekenGPKL

GPKL en telecomkoepels

Het Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen (GPKL) en de telecomkoepels (Groep Graafrechten en NLkabel) organiseren gezamenlijk een seminar voor gemeenten. Er zal tijdens het seminar gesproken worden over de vele innovaties op de verschillende domeinen van breedband.

Breedband in het buitengebied

Uiteenlopende initiatieven op het gebied van breedband in het buitengebied zullen worden toelicht door het Ministerie van Economische zaken. EZ zal een toelichting geven op de toolbox ‘Samen snel internet’ waar initiatiefnemers hun ervaringen delen: de stappen die ze hebben gezet – organisatorisch en financieel.

Het seminar is relevant voor ambtenaren Economische Zaken en beheerders van de ondergrond. De bijeenkomst zal op 15 oktober in Schijndel en op 12 november in Heerenveen plaatsvinden. Aanmelden kan via de website van GPKL.