Explosieve groei voor streaming on demand video

9 september 2015

Streaming VoD is sterk in opkomst, zo bijkt uit onderzoek van Ericsson. Sinds 2011 is de kijktijd naar streaming on demand meer dan verdubbeld. De helft van de kijktijd gaat op aan kijken naar series en film. On demand kijken naar films groeide in een jaar met 90% en on demand kijken naar series zelfs met 121%! 

Ericsson onderzocht het kijkgedrag in het TV and Media report 2015, een jaarlijkse studie met 100.000 respondenten in meer dan 40 landen.

Lineaire TV blijft belangrijk

Uit het onderzoek blijkt dat een explosieve groei van streaming en on demand kijken gaande is, maar lineaire TV is nog steeds de meest populaire vorm van videoconsumptie.. Hoewel het aandeel van lineaire TV daalt, blijft een lineair uitzendschema volgens Ericsson belangrijk, ‘mainly due to its access to premium viewing and live content, like sports, and its social value’.

LineaireTV EricssonLineair kijken onder jongeren minder populair

Lineaire TV is vooral bij oudere generaties de belangrijkste videodienst. Jongeren maken vaker gebruik van sVoD diensten en gemist-diensten. Ericsson ouderen vs jongeren kijkgedrag

Steeds meer videoconsumptie op mobiele schermen

Tablets, smartphones en laptops zijn steeds belangrijker schermen voor de consumptie van video. Het TV-scherm blijft wel vooralsnog wel veruit het belangrijkste scherm. Ook hier is een generatiekloof zichtbaar: hoe ouder de respondent, des te belangrijker is het TV scherm ten opzichte van mobiele schermen. Ericsson: gebruik van schermen voor videoconsumptie per leeftijdscategorie

Providers faciliteren veranderend mediagebruik

De veranderende consumptie van video vergt volgens Ericsson oplettendheid van TV-providers zoals kabelbedrijven. Deze bieden in toenemende mate toegang tot zowel lineaire als non-lineaire content, via zowel mobiele als ‘vaste’ schermen. De uitdaging voor providers ligt volgens Ericsson in het bieden van geweldige content, flexibiliteit en een ‘high quality overall experience’.