Modernisering auteursrecht nodig

27 mei 2013

Kabelbedrijven zijn als aanbieders van zenderpakketten en aanbieders van Video-on-Demand-diensten grootzakelijke gebruikers van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De kabelsector werkt met innovatieve digitale modellen als Video-on Demand, streaming-diensten en multi-screen TV-aanbod hard aan volwaardige en gebruiksvriendelijke legale alternatieven voor online film- en muziekpiraterij. 

Dergelijke alternatieven zijn niet alleen in het belang van de consument, maar ook van artiesten, auteurs, makers en de pluriformiteit van het media-aanbod.
modernisering auteursrechtDe uitoefening van het auteursrecht door rechthebbenden(organisaties) staat echter haaks op innovatie en kenmerkt zich door intransparanties, rechtsonzekerheid en dubbele betalingen.

Modernisering auteursrecht

De kabelsector streeft daarom naar modernisering: licenties moeten technologieneutraal zijn, vergoedingen aan rechthebbenden(organisaties) moet de economische waarde van de exclusieve rechten in het handelsverkeer weerspiegelen en de producent moet als samensteller van het (televisie)product, in staat moet worden gesteld om alle noodzakelijke rechten voor distributie te regelen met de rechthebbenden.