Nergens gaat het zo snel als in Nederland: impressie van het seminar Digitale (R)Evolutie

9 februari 2015

Nergens ter wereld gaan de veranderingen in het medialandschap en de telecomsector zo snel als in Nederland. Dat stelde Baptiest Coopmans, CEO van het nieuwe Ziggo, vast tijdens het door NLkabel georganiseerde seminar dat vorige week plaatsvond rond het thema ‘het toekomstig medialandschap’. Er werd volop vooruitgeblikt. En teruggeblikt. Want het seminar was ook de afscheidsbijeenkomst van Rob van Esch, die 14 jaar lang directeur van NLkabel was.

Ondanks de snelle veranderingen en de vaak ongewisse richting ervan, heeft Baptiest Coopmans een heldere koers uitgezet voor het nieuwe Ziggo. “We zullen ons best doen om de consument op de best mogelijke manier te bedienen”, zo formuleerde hij zijn ambitie tijdens het seminar.

Verbinden en beleven met Ziggo

Baptiest Coopmans spreekt op seminar NLkabel over digitale (r)evolutie

Baptiest Coopmans

“We positioneren ons rond verbinden en beleven. Daarbij is schaalgrootte absoluut noodzakelijk. Het nieuwe Ziggo kan 90% van de Nederlandse markt bedienen en is onderdeel van het internationaal opererende Liberty Global. Schaalgrootte is noodzakelijk om op langere termijn mee te kunnen, te innoveren, standaarden te creëren en vernieuwende platforms zoals de Horizon te ontwikkelen. Ofwel: om de consument goed te kunnen bedienen.”

Verdienmodellen mediabedrijf

Bert Habets spreekt op seminar NLkabel digitale (r)evolutie

Bert Habets

Ook Bert Habets, CEO van RTL Nederland, stelde dat het uitgangspunt moet zijn om de wensen en de bewegingen van de consument goed te volgen en hen een rijke ervaring te bieden. “Veranderingsprocessen krijgen steeds meer momentum, het gaat steeds sneller. De introductie van Netflix heeft aangetoond hoe groot de markt voor on demand is. Het is duidelijk dat de toekomstige groei in het non-lineaire domein te vinden is. Dus ontwikkelen we een portfolio met nieuwe diensten en producten en groeien we naar een allround mediabedrijf. Onze verdienmodellen zijn nog vaak gebaseerd op advertentie-inkomsten. Een grote verandering daarin is dat de advertentieverkoop inmiddels vrijwel geheel geautomatiseerd gaat. Dat maakt het mogelijk die inkomsten te maximaliseren. Maar bij on demand of andere nieuwe diensten is het verdienmodel lang niet altijd meteen helder. Dat blijft een zoektocht.”

Back to basics met regelgeving

Nico van Eijk spreekt op seminar NLkabel digitale (r)evolutie

Nico van Eijk

Waar de markt zich, voortgestuwd door de gretige consument, steeds sneller ontwikkelt, is het zaak de regelgeving juist terug te brengen naar de basics. Daarvoor pleitte hoogleraar Nico van Eijk tijdens het seminar. “De Europese richtlijn voor audiovisuele mediadiensten is sinds het verschijnen in de 80’er jaren dikker en dikker geworden. Het doel van de regelgeving is vaak prachtig, maar door gigantische uitbreiding ervan is het resultaat niet zelden tegengesteld. Heldere no-nonsense regelgeving werkt beter. Je moet terug naar de basis: waaróm wil je reguleren? Daarbij moet je niet naar een schakeltje kijken, maar naar de hele waardeketen. En we moeten ook niet vergeten dat er inmiddels al veel algemene regelgeving is, wat sectorspecifieke regelgeving overbodig kan maken. Er is te vaak een neiging om alles in wetten vast te leggen, waarbij het perspectief uit het oog verloren wordt. You’ve got to be very careful if you don’t know where you are going, because you might not get there, zoals honkballegende Yogi Berra zei.”

Kabel en de BV Nederland

Rob van Esch neemt afscheid van NLkabel

Rob van Esch

De vertrekkende directeur NLkabel Rob van Esch weet wel waar hij ‘is going’. Hij gaat verder als zelfstandig fotograaf met zijn nieuwe bedrijf Ruimtes in Beeld. Alom waren er lovende woorden voor de veertien jaar dat hij de brancheorganisatie leidde. Zijn opvolger, Mathieu Andriessen, stelde vast dat Rob NLkabel heeft neergezet als een branchevereniging met een duidelijk profiel. “Ook al krijgt Nederland een kabelbedrijf met een zeer grote footprint, NLkabel heeft nog steeds tien leden, met gedeelde belangen. Die zullen we goed behartigen. En we blijven uitdragen dat de kabel een enorme bijdrage levert aan de BV Nederland, nu en in de toekomst.”