Ook Eerste Kamer akkoord met afschaffen programmaraden

5 november 2013

De Eerste Kamer heeft vandaag als hamerstuk een wetsvoorstel aangenomen, waarin bij de samenstelling van TV-pakketten geen plaats meer is voor programmaraden.

Opheffing programmaraden

Voor de opheffing van de verschillenden programmaraden is inmiddels een draaiboek_programmaraden beschikbaar. Het wetsvoorstel gaat uit van de praktijk dat pakketaanbieders hun TV-pakketten vanwege de concurrentie op de markt afstemmen op de wensen van kijkers. Programmaraden, die een deel van het wettelijk basispakket samenstelden, zijn daarmee overbodig geworden. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel.

Minimaal 30 zenders

kabelraden 2012

Vergadering van kabelraden in 2012

Pakketaanbieders krijgen de verplichting om een digitaal standaardpakket van minimaal 30 zenders aan te bieden. Deze regel gaat techniekneutraal gelden voor alle aanbieders. Voorheen waren de doorgifteregels alleen op kabelaanbieders van toepassing waren. Staatssecretaris Dekker verhelderde in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer nog dat de drie Vlaamse publieke omroepen verplicht moeten worden doorgegeven omdat de Nederlandse taal België en Nederland op een unieke manier verbindt.

Diversiteit in het standaardpakket

Het Commissariaat voor de Media zal voortaan extra aandacht zal besteden in de jaarlijkse Mediamonitor aan de diversiteit binnen de standaardpakketten van de aanbieders. De wet treedt naar verwachting op 1 januari in werking.