Opties voor breedband in het buitengebied [infographic]

29 april 2015

Breedband in het buitengebied bevordert de leefbaarheid van kleine kernen en de bedrijfsvoering van (veelal agrarische) ondernemingen op het platteland. Een kleine groep huishoudens en bedrijven in dunbevolkte gebieden is helaas niet voorzien van snel internet. Hoe kunnen deze percelen toch worden aangesloten?  Wat zijn de voordelen van draadloze oplossingen, van schotelantenne en van kabel of glasvezel? 

Breedband in het buitengebied is essentieel

De beschikbaarheid van snel internet is een onmisbare factor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ons dagelijks leven wordt steeds afhankelijker van snelle internetverbindingen. Digitale ontsluiting van het buitengebied is daarom voor bewoners van het buitengebied van toenemend belang. Ook het ministerie van EZ is een voorstander van uitrol van breedband in het buitengebied. Breedband is essentieel voor thuiswerkers en huishoudens met kinderen, maar ook voor de bedrijfsvoering van boerenbedrijven. De komende jaren zal deze behoefte alleen maar toenemen, ook voor maatschappelijke diensten als zorg op afstand. Digitale ontsluiting van het buitengebied is voor wonen en werken in het landelijk gebied een must.  

Aansluiting door private partijen onrendabel

De meeste huishoudens in ons land kunnen beschikken over toekomstvaste breedbandverbindingen zoals kabel of glasvezel. Dankzij private miljardeninvesteringen in de kabelnetwerken kan de consument van kabelinternet op termijn een astronomische snelheid verwachten van 10 Gbps en hoger. Over heel Nederland is zo’n 3% van de huishoudens en zo’n 9% van de bedrijfspanden in het buitengebied echter niet aangesloten op een een toekomstvast netwerk als kabel of glasvezel. Deze percelen zijn maar aangewezen op de langzame traditionele KPN-telefoonlijn (ADSL). Het is voor private partijen helaas onrendabel om deze landelijke percelen aan te sluiten: aanvullende financiering door burger of overheid is nodig.  

Oplossingen: glasvezel, kabel, mobiel, draadloos en satelliet

NLkabel is een voorstander van betaalbare en realistische oplossingen waar alle inwoners van het buitengebied bij gebaat zijn. Daarbij is een techniekneutrale blik essentieel: voor breedband in het buitengebied zijn verschillende technieken inzetbaar, waaronder mobiele en zogenaamde ‘vast draadloze’ oplossingen. Onderstaande infographic geeft een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende opties.


Breedband in het Buitengebied