Reactie NLconnect op concept ACM-beleidsregel netwerkaansluitpunt

18 september 2020

In juli en augustus consulteerde ACM een conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt. In dit concept staat dat eindgebruikers hun eigen modem, router of mediabox mogen aansluiten op het netwerk van hun telecomaanbieder. NLconnect heeft in de consultatie aangegeven voorstander te zijn van een afgewogen en consequent beleid rond vrije keuze van eindapparaten, dat rekening houdt met zowel keuzevrijheid voor consumenten, afzetmarkten voor fabrikanten als de kwaliteit van dienstverlening die bij ISP’s hoog in het vaandel staat. Die balans mist in het concept.

Verschillen tussen netwerken

De zorg van NLconnect zit met name in het feit dat ACM in haar conceptbeleidsregel onvoldoende analyse heeft verricht aangaande de verschillen tussen uiteenlopende breedband-netwerken en de rol die modems hierin spelen en de operationele gevolgen daarvan voor providers. De definitie van het vaste netwerkaansluitpunt kan in de ogen van NLconnect niet voor alle netwerken op dezelfde wijze worden vastgelegd, onder meer vanwege de vrij fundamentele verschillen tussen bijvoorbeeld ADSL-, HFC-kabelnetwerken, Point to point FttH netwerken en GPON netwerken, maar ook tussen open en niet open netwerken. Aan ACM wordt geadviseerd zich uitgebreid te laten voorlichten over deze verschillen.

Mediaboxen

Het volstrekt onrealistische voornemen om naast modems en routers ook ‘mediaboxen’ te scharen onder de ‘vrij te kiezen’ radioapparaten heeft de vereniging bijzonder verbaasd. Verschillende leden van NLconnect leveren uiteenlopende digitale televisie- en videodiensten met gebruikmaking van mediaboxen die onlosmakelijk onderdeel zijn van de geleverde dienst. Veelal wordt gewerkt met boxen van fabrikanten die daartoe een eigen proprietary protocol gebruiken. Het staat providers niet vrij om specificaties daarvan te publiceren, zoals ACM voorstelt. Het is onbillijk en onrealistisch om dit van providers te verwachten. De complexiteit is ook ingegeven door de strikte eisen die worden gesteld door de contentaanbieders ter bescherming van hun intellectuele eigendomsrechten.

Ook hier verdient het aanbeveling om de dialoog aan te gaan, met rechthebbenden(organisaties), ontwikkelaars van mediaboxen en andere devices waarmee televisiediensten kunnen worden gebruikt en leveranciers van content-beveiligingssystemen.

Dialoog

De dialoog heeft op beide punten tot nu ontbroken en NLconnect hoopt en verwacht dat deze consultatie daarvan de aftrap is en niet het eindpunt. 

Lees hier de volledige reactie van NLconnect.