Consultatie-reacties van NLconnect

NLconnect reageert regelmatig op nieuwe voorstellen voor beleid en wet- en regelgeving. Lees hier onze laatste reacties op voorstellen van toezichthouders, ministeries of andere overheden:

Reacties

 

Reactie NLconnect op ontwerpbesluit significante wijziging NPO Gemist

17 mei 2022

Reactie NLconnect op concept ACM-beleidsregel netwerkaansluitpunt

18 september 2020

Reactie NLconnect op Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie

21 februari 2020

Reactie NLconnect op consultatie implementatiewetsvoorstel Richtlijn Online Omroepdiensten

30 oktober 2019

Reactie NLconnect op implementatiewetsvoorstel Telecomcode

10 september 2019
copyright

Reactie NLconnect op Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

3 september 2019

Reactie NLconnect op implementatie Telecomcode, toegangsregulering replicatiebelemmeringen

21 mei 2019

Reactie NLconnect op wetsvoorstel overstappen telecom

1 februari 2019

Reactie NLconnect op consultatie wet Toezicht

15 juni 2018

Reactie NLconnect op consultatie Gedragslijn FM

15 juni 2018
actieplan digitale connectiviteit

Reactie NLconnect op consultatie Digitale Connectiviteit

16 april 2018

NLConnect wil must-offer regels voor exclusieve content

10 april 2017