NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Stichting FttX Certificering

De stichting FttX Certificering beheert de branchebrede personencertificering voor FttX glasvezelprofessionals. Met deze regeling wil de stichting het vakmanschap en de kwaliteit van de glasvezelinfrastructuur voor de toekomst borgen. De stichting richt zich daarbij op de beheerfase van FttX-netwerken en streeft naar gefaseerde invoering van de nieuwe certificering door glasvezelpartijen. 

De stichting wordt bestuurd door KPN, VodafoneZiggo, Open Dutch Fiber, GlasDraad en branchevereniging NLconnect. Binnen de stichting is een College van Deskundigen actief, waarin ook deelname is van BAM Telecom, DELTA Fiber, Dirksen, Eurofiber, Exclusion infra, Klict, Van Gelder Telecom, VIB Netwerken en VolkerWessels Telecom.

Toetsmatrijzen en eindtermen

De stichting stelt toetsmatrijzen en eindtermen vast, waarmee opleiders hun lesstof kunnen ontwikkelen. Ook stelt de stichting examenopgaven voor theorie- en praktijkexamens op, evenals eisen aan de examenlocaties.

Certificatiematrix

De komende tijd worden door de stichting in totaal tien certificaten uitgewerkt, voor verschillende werkzaamheden aan glasvezelnetwerken. Het gaat om de modules:

  • BC2: Monteur FttH klantaansluitingen
  • B3: Monteur glasvezellassen AP/DP
  • B4: Monteur glasvezellassen hoofdnet
  • B5: Patchmonteur PoP
  • C3: Meetmonteur PoP
  • C4: Meettechnicus glasvezel
  • D3: Technicus storingen PoP - FTU
  • D4: Technicus storingen Hoofdnet
  • G3: Monteur grondwerk + tuinboringen
  • G4: Monteur glasvezel blazen

Het eerste uitgewerkte certificaat is BC2. Deze module is in de beheerfase relevant, in verband met ‘na-aansluitingen’ bij klanten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het D3-certificaat. Dit betreft de beheerswerkzaamheden van de technicus storingen PoP - FTU.