NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Geschillencommissie

NLconnect heeft een eigen geschillencommissie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting, waarbij enkele leden zijn aangesloten. De Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen behandelt geschillen tussen consumenten en kleinere providers van telecommunicatiediensten en -pakketten, zoals digitale TV, breedband en telefonie. 

De geschillencommissie is een laagdrempelige manier om geschillen tussen consumenten en bedrijven op te lossen, zonder een dure en trage gang naar de rechter. Op basis van artikel 12.1 Telecommunicatiewet en zelfreguleringsafspraken zijn telecomaanbieders op de residentiële markt verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting. NLconnect biedt leden de voordelige mogelijkheid om deze aansluiting collectief via de branchevereniging te regelen.

Aangesloten leden

Bij de geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen zijn de volgende leden aangesloten:

 • Breedband Helmond BV
 • Stichting CAI Harderwijk
 • Compenz Media Services BV (PLINQ)
 • Jonaz BV
 • Kabelnet Gemeente Edam-Volendam
 • Stichting Kabelnet Veendam/ Netvisit BV
 • NV Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland (Kabelnoord)
 • Stichting Kabeltelevisie Pijnacker
 • Kabeltex BV
 • TriNed BV
 • SLNR BV

Uitsluitend consumenten die abonnee zijn bij bovenstaande bedrijven kunnen geschillen aanhangig maken via onze geschillencommissie.

Ga naar de geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen

Er zijn leden van NLconnect die wel telecomdiensten aanbieden aan consumenten, maar niet bij onze geschillencommissie zijn aangesloten. Zij zijn - zonder tussenkomst van de branchevereniging - direct aangesloten bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, die dezelfde werkingssfeer heeft.