NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Geschillencommissie

NLconnect heeft een eigen geschillencommissie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting, waarbij enkele leden zijn aangesloten. De Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen behandelt geschillen tussen consumenten en providers van telecommunicatiediensten en -pakketten, zoals digitale TV, breedband en telefonie.

De geschillencommissie is een laagdrempelige manier om geschillen tussen consumenten en bedrijven op te lossen, zonder een dure en trage gang naar de rechter. Op basis van artikel 12.1 Telecommunicatiewet en zelfreguleringsafspraken zijn telecomaanbieders op de residentiële markt verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting. NLconnect biedt haar leden de voordelige mogelijkheid om deze aansluiting collectief via de branchevereniging te regelen.

Aangesloten leden

Bij de Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen zijn de volgende providers aangesloten:

    Uitsluitend consumenten die abonnee zijn bij bovenstaande bedrijven kunnen geschillen aanhangig maken via onze geschillencommissie.

    Andere leden van NLconnect die telecomdiensten aanbieden aan consumenten zijn zonder tussenkomst van de branchevereniging aangesloten bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. Meestal betreft dit grotere providers. Beide geschillencommissies hebben dezelfde werkingssfeer.