NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Product Category Rules

NLconnect heeft twee Product Category Rules (PCR’s) opgesteld, voor actieve en passieve glasvezelproducten. De NLconnect PCR's zijn via deze pagina te raadplegen. Beide documenten bevatten rekenregels waarmee fabrikanten op een gestandaardiseerde manier de milieubelasting van veelgebruikte producten in de glasvezel- en telecomindustrie in kaart kunnen brengen. De NLconnect PCR’s zijn voor elke fabrikant, leverancier en telecompartij vrijelijk te gebruiken.

Bouwsteen voor reductie van scope 3 emissies

De PCR’s vormen een essentiële bouwsteen in de verdere verduurzaming van de digitale infrastructuur. Fabrikanten en leveranciers kunnen de rekenregels van de PCR's toepassen op data uit eerdere of nieuw uit te voeren LevensCyclusAnalyses (LCA’s) van hun producten. Zo wordt het mogelijk om per product of productgroep een gestandaardiseerde Environmental Product Declaration (EPD) op te stellen. Een EPD levert fabrikanten maar ook inkopers bij operators, aannemers en overheden goed zicht op de milieu-impact van materialen en producten die worden gebruikt in glasvezelnetwerken. Telecombedrijven kunnen hiermee beter grip krijgen op hun zogenaamde scope 3 emissies: het deel van de CO2-footprint dat wordt veroorzaakt door de gehele levenscyclus van alle producten die een bedrijf inkoopt.

Product-levenscyclus

Alle aspecten betreffende de milieubelasting gedurende de levenscyclus van een product komen aan bod: van grondstofwinning, productieprocessen, praktische levensduur, onderhoud en beheer, tot de sloop en afvalverwerking alsmede alle logistiek over de levensduur. 

Bepalingsmethode en EN-normen

De NLconnect PCR's zijn een aanvulling op de EN 15804 norm (de Europese norm voor de op LCA gebaseerde milieuprestatie van bouwproducten), de EN 50693 norm (de Europese norm voor de op LCA gebaseerde milieuprestatie van elektrische van elektronische en elektrische apparatuur) en de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken van de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD).

FAQ

1. Ik ben fabrikant of leverancier. Hoe kan ik een EPD laten opstellen voor mijn producten en wat zijn de kosten?

Een EPD (Environmental Product Declaration) is een gevalideerde samenvatting van een opgestelde LevensCyclusAnalyse (LCA). In principe mag iedereen een LCA opstellen, maar daarbij moeten wel de geldende ISO-richtlijnen en eventuele aanvullende richtlijnen zoals Product Category Rules (PCR’s) worden gevolgd. Om een EPD te mogen publiceren en op te laten nemen in (landelijke of Europese) LCA-databases moet de EPD worden geverifieerd door een LCA-deskundige.

Er zijn als producent twee routes om tot een EPD te komen. 1: Laat een LCA-adviesbureau de EPD’s opstellen. Daarbij levert de producent altijd wel zelf de data. 2: Neem een licentie op een software om EPD’s in eigen beheer op te stellen. Daarvoor zijn verschillende software-oplossingen op de markt. 

Het opstellen van een LCA is een complex en tijdrovend traject. NLconnect raadt daarom aan om dit in samenwerking met een LCA-deskundige uit te voeren.  Een overzicht van (Nederlandse) LCA deskundigen is onder andere te raadplegen op de website van Stichting Nationale Milieudatabase.

 

2. Ik ben een kleine fabrikant of leverancier en heb geen LCA-team. Voor de LCA’s en EPD’s moet echter allerlei data worden verzameld. Hoe implementeer ik dit het beste in mijn bedrijf?

Het werk dat moet worden gedaan is een inventarisatie van keten (leveranciers), productie (energie, materiaal, afval, emissie), gebruik (scenario’s) en recycling en mogelijk hergebruik (scenario's) van de producten. Het is verstandig om met uw leveranciers samen te werken voor het opstellen van een LCA. Afhankelijk van het type product en uw positie in de toeleveringsketen, zou het kunnen dat zowel u als uw leverancier(s) met dit traject tegelijkertijd een LCA maken. Wellicht dat op deze manier kosten en capaciteit kunnen worden verdeeld.

 

3. Ik heb een EPD laten opstellen met behulp van de PCR’s van NLconnect. Waar kan ik die EPD publiceren?

Na verificatie door een erkend deskundige kan een EPD worden gepubliceerd op een EPD-platform of in een nationale worden gepubliceerd (in Nederland is dat de Nationale milieudatabase). Bekende EPD programma’s zijn bijvoorbeeld MRPI of Ecobility Expert, maar er zijn er nog veel meer. Voor een overzicht van alle Europese EPD programma’s kan het best EcoPlatform geraadpleegd worden, waar een overzicht te vinden is.

 

4. Is een in Duitsland of Frankrijk gepubliceerde EPD geldig in Nederland en vice versa?

Via EcoPlatform hebben veel EPD-programma’s een wederzijdse erkenning en daarmee zijn deze EPD’s vaak in veel landen bruikbaar. Een uitzondering is opname in een database met aangesloten software om projecten door te rekenen, die vragen vaak een eigen verificatie (bijvoorbeeld de Nationale milieudatabase in Nederland, België of Duitsland).

 

5. Is de systematiek van PCR’s, LCA’s en EPD’s in lijn met Europese wet en regelgeving en internationale standaarden?

Er wordt gewerkt onder ISO-normen (14040 en 14044) en Europese standaarden (EN 15804 en EN 50693). Deze zijn nog niet geharmoniseerd als standaard, maar wel over heel Europa erkend en in gebruik.

 

6. Ik ben een telecomoperator. Hoe en waar kan ik zien welke producten een EPD hebben?

Het best kan daarvoor worden gekeken in de database van Eco-Platform. Deze biedt een overzicht van alle EPD’s die zijn opgenomen in de databases van de bij hen aangesloten landelijke EPD-programma’s. Daarnaast kunt u in het land van interesse de nationale database raadplegen, indien deze beschikbaar is (in Nederland is dat de Nationale Milieudatabase en daarin is via een viewer te zien welke producten zijn opgenomen).

 

7. De PCR’s van NLconnect en de Bepalingsmethode bevatten verwijzingen naar de EN-standaarden EN 15804 en EN 50693. Hoe kan ik die inzien?

EN-standaarden zijn met auteursrecht beschermd en dienen te worden aangeschaft via het nationale normalisatie-instituut, zoals in Nederland NEN.

 

8. Waarom wil NLconnect de PCR’s in de NMD opnemen?

Complementaire PCR’s worden sinds kort op de website van de NMD gepubliceerd na goedkeuring door de Stichting Nationale Milieudatabase. Hiermee worden ze verplicht om toe te passen en zo wordt een gelijk speelveld bewaakt. Het is daarom van belang dat ook de PCR’s van NLconnect hiervoor worden aangeboden en goedgekeurd. 

 

9. Ik wil een glasvezelnetwerk laten aanleggen. Hoe en waar kan ik de milieu-impact van het hele project laten doorrekenen?

Alle producten die in de Nationale Milieudatabase staan zijn te vinden in software om projecten te berekenen. Voor infraprojecten is dat DuboCalc en voor gebouwen zijn er meerdere erkende rekeninstrumenten (te vinden op de website van de Nationale Milieudatabase). In DuboCalc kan een berekening worden opgebouwd voor een geheel project.