NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Kennisbank connectiviteit

NLconnect is het kenniscentrum voor de breedbandindustrie. We informeren leden over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en markttrends. In de kennisbank verzamelen we deze relevante informatie en expertise over connectiviteit.

Duurzame connectiviteit
Duurzame connectiviteit

Als fundament voor digitalisering levert de glasvezel- en breedbandindustrie een belangrijke bijdrage aan de duurzame doelen. Maar ook in de industri…

Meer informatie
Open internet
Open internet

NLconnect is voor een vrij en open internet. De vereniging bestrijdt webblokkades en andere beperkingen tot toegang tot het internet.

Meer informatie
Photo by Karsten Winegeart, unsplash
Digitale inclusie

Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. We communiceren steeds meer digitaal. Dat biedt kansen. Maar soms hebben mensen extra hulp…

Meer informatie
Connectiviteit binnenshuis
Connectiviteit binnenshuis

Streamingdiensten genereren steeds meer dataverkeer en er komen steeds meer connected devices. Dat vraagt het uiterste van de datanetwerken in huis.…

Meer informatie
Image by <a href="https://pixabay.com/users/metsikgarden-4421146/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3207345">MetsikGarden</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3207345">Pixabay</a>
BVm

Met de aanstaande nieuwe rechtsvorm BVm (de besloten vennootschap met maatschappelijk doel) kunnen bedrijven worden erkend en herkend als maatschappe…

Meer informatie
Goede marktwerking
Goede marktwerking

NLconnect streeft naar een gezonde marktwerking in alle schakels van de keten van de breedbandindustrie. De vereniging is ook gesprekspartner van ACM…

Meer informatie
Mediawet en mediabeleid
Mediawet en mediabeleid

In de Mediawet stelt het ministerie van OCW regels voor onze sector, met name op het vlak van distributie van televisiezenders. De belangrijkste ontw…

Meer informatie
Staatssteunregels voor breedband
Staatssteunregels voor breedband

Nederland kent slecht enkele breedbandprojecten waaraan staatssteun is verleend, aangezien er in de meeste gevallen geen tekort is aan particuliere…

Meer informatie
Buitengebied
Buitengebied

Het buitengebied is de afgelopen jaren in snel tempo voorzien van glasvezel. Toch resteren 20.000 adressen waar de markt zonder publieke financiering…

Meer informatie
Graafrechten en lokaal beleid
Graafrechten en lokaal beleid

NLconnect streeft naar goede wettelijke randvoorwaarden voor uitrol, beheer en exploitatie van vaste telecomnetwerken in de ondiepe ondergrond

Meer informatie
Auteursrecht
Auteursrecht

Veel leden van NLconnect geven als omroepdistributeurs content door waarop de regels van het auteursrecht en het naburig recht van toepassing zijn.…

Meer informatie
Datacenters
Datacenters

De digitale infrastructuur van ons land is van wereldklasse en bestaat uit connectiviteit, internet exchanges, datacenters, en cloud- en hostingbedri…

Meer informatie
Dekking van snel internet
Dekking van snel internet

De Nederlandse glasvezelindustrie verglaast ons land in rap tempo. De onderzoeken en data over snel internet zetten we hier op een rij

Meer informatie
Gaming
Gaming

De gamesindustrie groeit wereldwijd sterk. Deze belangrijke aanpalende sector laat ook in ons land positieve cijfers zien en stelt met onder meer clo…

Meer informatie
Mediagebruik
Mediagebruik

Het mediagebruik verandert snel. Er wordt minder lineaire TV gekeken en streaming video neemt een vlucht. De leden van NLconnect spelen een belangrij…

Meer informatie
Veilig internet
Veilig internet

NLconnect maakt zich sterk voor een veilig internet. De wet- en regelgeving op dit vlak is sterk in beweging. De belangrijkste ontwikkelingen zetten…

Meer informatie
Internet of Things
Internet of Things

Steeds meer apparaten worden aangesloten op het internet. Wat betekent dat voor de connectiviteit?

Meer informatie
AI
AI

Binnen telecom wordt Artificial Intelligence ingezet voor onder meer netwerkdesign, predictive maintenance en bij videodistributie (congestie-managem…

Meer informatie
Zeekabels
Zeekabels

Zeekabels zijn van essentieel belang voor de communicatie tussen continenten en over langere afstanden.

Meer informatie