NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie
Buitengebied

Het buitengebied is de afgelopen jaren in snel tempo voorzien van glasvezel. Toch resteren 20.000 adressen waar de markt zonder publieke financiering niet zal uitrollen.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@joshuakettle?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Joshua Kettle</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/brown-and-blue-buildings-mgsGfKcgzgM?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>
NLconnect stuurt brief aan formatietafel
29 maart 2024
Photo by <a href="https://unsplash.com/@jzwaan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Jos Zwaan</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/F2iHFbQ66Vk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
EZK vindt geen geld voor staatssteun laatste adressen
07 juli 2023
Dialogic geeft update over de restopgave van snel internet in het buitengebied
Dialogic geeft update over de restopgave van snel internet in het buitengebied
10 mei 2023
Commissiedebat digitale infrastructuur en economie
Commissiedebat digitale infrastructuur en economie
28 maart 2023
Tweede Kamer vraagt aandacht voor laatste adressen
Tweede Kamer vraagt aandacht voor laatste adressen
09 januari 2023
Staatssteun voor uitrol naar laatste 19k adressen 
Staatssteun voor uitrol naar laatste 19k adressen 
27 oktober 2022
Recovery and Resilience Facility uit beeld
Recovery and Resilience Facility uit beeld
26 juli 2022
Dialogic onderzoekt opties voor ontsluiting van laatste adressen
Dialogic onderzoekt opties voor ontsluiting van laatste adressen
15 december 2021