NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie
Mediawet en mediabeleid

In de Mediawet stelt het ministerie van OCW regels voor onze sector, met name op het vlak van distributie van televisiezenders. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij:

CDA stelt Kamervragen over positie regionale omroep in televisiepakket
CDA stelt Kamervragen over positie regionale omroep in televisiepakket
10 juli 2023
Photo by <a href="https://unsplash.com/@nicolasjleclercq?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Nicolas J Leclercq</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/fg00hP0VPI8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Derde termijn voor wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel audiovisueel product
17 mei 2023
Evaluatie evenementenlijst in 2023
Evaluatie evenementenlijst in 2023
27 oktober 2022
Besluit significante wijziging NPO Gemist / NPO Start on demand
Besluit significante wijziging NPO Gemist / NPO Start on demand
27 oktober 2022
Hoofdlijnenbrief Media en tweeminutendebat
Hoofdlijnenbrief Media en tweeminutendebat
13 oktober 2022
Wetsvoorstel investeringsverplichting AV-content ingediend
Wetsvoorstel investeringsverplichting AV-content ingediend
06 oktober 2022
Debat over hoofdlijnenbrief Media
Debat over hoofdlijnenbrief Media
08 juli 2022
Blokkade Russia Today en Sputnik opgelegd via Europese Verordening
Blokkade Russia Today en Sputnik opgelegd via Europese Verordening
15 maart 2022