NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Kabinet wil lokale omroep professionaliseren

Mediawet en mediabeleid
06 juni 2023
Kabinet wil lokale omroep professionaliseren

Op 30 mei stuurde staatssecretaris Uslu haar visie op de lokale omroepen naar de Kamer. Het kabinet wil door schaalvergroting en heldere kwaliteitseisen komen tot een professioneel, onafhankelijk en financieel gezond bestel van lokale omroepen. Ook zal het kabinet met een structurele extra investering van circa €16 miljoen per jaar de financiële basis van lokale omroepen verstevigen.

Lokale publieke omroepen zijn van essentieel belang voor de lokale democratie en samenleving, aldus het kabinet. Zij zijn de waakhonden van de lokale democratie, informeren burgers over wat er speelt in hun gemeente, jagen het lokale publieke debat aan en brengen lokale cultuur bij mensen thuis. 

Lokale omroepen onder druk

In de grote en sommige grotere steden gaat het goed met de lokale journalistiek. Maar in minder dichtbevolkte gebieden zijn er te weinig journalisten en kwalitatieve lokale media, is hun financiële positie precair en schiet hun bereik tekort. De lokale publieke omroepen staan daar onder druk. Dat bleek eerder al uit het Adviesrapport ‘Lokale media: niet te missen’ van de Raad voor het openbaar Bestuur uit 2020. Het kabinet komt nu dus in actie.

Streekomroepen

De voornaamste uitdaging is dat het beschikbare budget niet toereikend is om journalistieke functies te kunnen vervullen en professionele producties te kunnen maken. Het kabinet komt daarom met een financiele impuls. Ook wil Uslu komen tot een dekkend stelsel van streekomroepen. Dit is al een langer bestaand streven van onder meer de NLPO, VNG en het ministerie. De staatssecretariszet nu dus de volgende stap. 

Minder lokale omroepen

Er zijn nu 240 lokale omroepen en het is volgens Uslu niet realistisch om die allemaal in stand te houden. Ze werkt toe naar bredere omroeporganisaties die een groter verzorgingsgebied (streek) zullen bedienen, vaak groter dan één gemeente. Daardoor kunnen zij zich journalistiek onafhankelijker opstellen ten opzichte van de gemeente(n) dan in de huidige situatie. Voor aanbieders van televisiepakketten houdt het in dat zij op termijn minder omroepen hoeven door te geven en dat de kwaliteit van de lokale omroepen dus zal toenemen. Een toe te juichen stap van de staatssecretaris.