NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Gigabit Infrastructure Act in werking getreden

Graafrechten en lokaal beleid
13 mei 2024
Gigabit Infrastructure Act in werking getreden

Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben goedkeuring gegeven aan de Gigabit Infrastructure Act (GIA). Op 8 mei 2024 werd de GIA gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, waarbij de wet op 11 mei 2024 in werking is getreden.

Het primaire doel van de GIA, is het bijdragen aan de kostenefficiënte en tijdige uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit om aan de toenemende connectiviteitsbehoeften te voldoen. Er worden nieuwe regels opgesteld om aanbieders van communicatienetwerken in staat te stellen de toegang tot de fysieke infrastructuur van netwerkexploitanten en publieke organisaties, een betere coördinatie van civiele werken en uniforme en digitaal toegankelijke vergunningsprocedures te verbeteren. Daarnaast zijn de regels erop gericht om nieuwbouw en renovatie van gebouwen toegankelijk te maken voor de uitrol van deze netwerken.

Vast en mobiel

De GIA betreft niet alleen de uitrol van snelle vaste netwerken zoals glasvezel, maar is ook een middel om de uitrol van snelle mobiele netwerken zoals 5G te versnellen en het gedeelde gebruik van fysieke infrastructuur te faciliteren. De GIA richt zich op de implementatie en toegang tot de fysieke infrastructuur in gebouwen. Verwacht wordt dat het grensoverschrijdende toepassingen zal vergemakkelijken en belanghebbenden, telecomexploitanten, fabrikanten van apparatuur of civieltechnische bedrijven, in staat zal stellen schaalvoordelen te behalen.

Uitvoeringswet

Nederland gaat aan de slag met een uitvoeringswet. Nederland heeft de mogelijkheid om regels aan de verordening toe te voegen. NLconnect en de NLconnect Groep Graafrechten nemen deel aan het de EZK werkgroep vaste connectiviteit, waar de voorbereiding van de uitvoeringswet zal worden besproken. Aandachtspunten zijn uniform beleid, op kostengebaseerde leges, toegang tot gebouwen en inpandige infrastructuur.

De verordening wordt 18 maanden na de officiële publicatie van kracht. Er zal een gespreide implementatie plaatsvinden van bepaalde artikelen, zoals de digitalisering van afzonderlijke digitale toegangspunten, die na 24 maanden van kracht worden. Dit geeft de lidstaten de tijd om zich aan de nieuwe eisen aan te passen.