NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Raad en EP akkoord over Gigabit Infrastructure Act

Graafrechten en lokaal beleid
12 februari 2024
Raad en EP akkoord over Gigabit Infrastructure Act

Afgevaardigden van de Commissie, de Raad van ministers van het Europees Parlement hebben in de zogenaamde triloog een voorlopig akkoord bereikt over de Gigabit Infrastructure Act, zo meldt het Belgische voorzitterschap van de EU. NLconnect zal zich richting de implementatie samen met de Groep Graafrechten buigen over de aangepaste tekst.

Stroomlijnen vergunningen en procedures

De Gigabit Infrastructure Act is de opvolger van de Richtlijn Kostenreductie Breedband uit 2014 en heeft als doel de uitrol van glasvezel en 5G te versnellen, onder meer door vergunningen en procedures te stroomlijnen. Begin 2023 presenteerde de Europese Commissie een pakket aan maatregelen die moeten helpen om in de hele EU in 2030 Gigabit connectiviteit te hebben, als onderdeel van de doelstellingen van het Digital Decade-beleid. De GIA maakte daarvan onderdeel uit.

Geen prikkel voor verdere investeringen

NLconnect reageerde in 2023 gezamenlijk met de Groep Graafrechten op het concept BNC-fiche. Later hebben de Groep Graafrechten en NLconnect ook gezamenlijk richting de Europese Commissie en het EP gereageerd op het voorstel: we steunen de doelstellingen van de GIA, maar moeten concluderen dat het GIA-voorstel geen prikkel creëert voor verdere investeringen in elektronische communicatienetwerken in Nederland en ook ambitie mist ten aanzien van harmonisatie van administratieve procedures voor vergunningverlening, kosten van vergunningen, herbestrating en degeneratiekosten en geen oog heeft voor de beheerfase van netwerken. 

Resultaat triloog

In de Telecomraad van 5 december heeft de Raad een voorlopige positie (algemene oriëntatie) aangenomen, waarna het voorzitterschap van de Raad direct gestart is met de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie in de triloog. Die is nu dus afgerond. De voorlopige overeenkomst handhaaft de algemene strekking van het voorstel van de Commissie. De medewetgevers hebben echter delen van het voorstel gewijzigd, voornamelijk met betrekking tot de volgende aspecten: 

  • een verplicht bemiddelingsmechanisme tussen overheidsinstanties en telecomexploitanten werd ingevoerd als tussenstap om de vergunningverleningsprocedure te vergemakkelijken
  • een uitzondering voor een overgangsperiode voor kleinere gemeenten werd opgenomen, evenals specifieke bepalingen om connectiviteit in landelijke en afgelegen gebieden te bevorderen
  • de factoren bij het berekenen van eerlijke en redelijke voorwaarden voor toegang werden verduidelijkt
  • er werd een specifieke bepaling ingevoerd om de aanwezigheid van tussenpersonen tussen landeigenaren en infrastructuurexploitanten aan te pakken
  • er werden specifieke bepalingen overeengekomen over een vrijwillig ‘fiber klaar' label voor gebouwen
  • verschillende carve-outs voor kritieke nationale infrastructuur werden in de tekst opgenomen.
  • voortzetting van de consumentenbescherming, met name voor kwetsbare gebruikers, door de prijsplafonds te verhogen, die op dit moment € 0,19 per minuut zijn voor oproepen en € 0,06 per sms-bericht.

Volgende stappen

Van de kant van de Raad wil het Belgische voorzitterschap de tekst zo snel mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de vertegenwoordigers van de lidstaten (Coreper). Na goedkeuring zal het ontwerp van wetgevingshandeling worden onderworpen aan een juridische/linguïstische evaluatie voordat het formeel door beide instellingen wordt aangenomen, gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. 

De voorlopige overeenkomst zorgt er over het algemeen voor dat de lidstaten een brede autonomie hebben bij het uitvaardigen van strengere en gedetailleerdere regels voor verschillende belangrijke elementen van deze nieuwe verordening. De nieuwe wet is 18 maanden na de inwerkingtreding van toepassing, waarbij enkele specifieke bepalingen in een later stadium van toepassing zijn.

NLconnect zal zich richting de implementatie samen met de Groep Graafrechten buigen over de aangepaste tekst.