NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Commissariaat: open net is meer dan alleen een app

Mediawet en mediabeleid
21 november 2023
<a href="https://www.freepik.com/free-photo/closeup-man-using-mobile-phone_19085842.htm#query=tv%20smartphone&position=30&from_view=search&track=ais&uuid=cb73be6b-0be6-4c4b-ab4b-04faf3e8de75">Image by rawpixel.com</a> on Freepik

Het Commissariaat voor de Media heeft een toelichting gepubliceerd op het wettelijke begrip ‘open televisieprogrammakanaal’, oftewel het ‘open net’. Sommige (sport)uitzendingen moeten door omroepen verplicht worden uitgezonden via het open net. De toezichthouder maakt nu duidelijk dat dit betekent dat zoveel mogelijk huishoudens moeten worden bereikt, zowel via het basispakket op televisie als via online streaming. Alleen streamen via een app is niet voldoende.

Open net en evenementenlijst

In de Mediawet is de verplichting opgenomen om evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving te verspreiden op een open televisieprogrammakanaal, oftewel het ‘open net’. Het doel hierbij is dat deze belangrijke evenementen door een breed publiek kunnen worden bekeken. De wetgever heeft deze evenementen opgenomen in de evenementenlijst. Het gaat onder meer om belangrijke sportwedstrijden. Met de toelichting wil het Commissariaat voor de Media verduidelijken wat de de wettelijke verplichting precies inhoudt. 

Ziggo-app

Vorig jaar kwam in het nieuws dat Ziggo aan de wet wil voldoen door de wedstrijden van Nederlandse clubs in onder meer de Champions League gratis te gaan streamen via de Ziggo GO-app. Daarop kwam kritiek uit de Kamer. De toezichthouder maakt nu duidelijk dat deze aanpak niet volstaat: partijen die aan de verplichting moeten voldoen, dienen een combinatie van verspreiding via het televisie basispakket én online streaming te gebruiken.

De toezichthouder verstrekt geen voorafgaande goedkeuringen aan media-instellingen en beoordeelt enkel achteraf. De toelichting maakt echter wel duidelijk hoe de toezichthouder dat zal doen. Het Commissariaat adviseert partijen ook om vóór de aankoop van uitzendrechten goed na te gaan op welke wijze een zo breed mogelijk publiek daadwerkelijk kan worden bereikt.

Jongeren en ouderen

‘Door een combinatie van verspreidingswijzen te gebruiken wordt geborgd dat de groeiende groep mensen zonder tv-abonnement (waaronder veel jongeren) op adequate wijze toegang houdt tot de uitzending van de evenementen, waarbij tegelijkertijd ook de adequate toegang voor de minder digitaal vaardigen (waaronder ouderen) geborgd blijft.’, aldus het Commissariaat.

NLconnect deed vorig jaar de suggestie om de definitie van het open televisieprogrammakanaal aan te passen door te verplichten dat de evenementen op de evenementenlijst moeten worden uitgezonden op zowel een lineair kanaal als gratis via streaming. Zo worden kijkers met en zonder TV-pakket bediend. De nieuwe toelichting van het CvdM sluit hier goed bij aan.

Evaluatie evenementenlijst

Het ministerie van OCW is momenteel bezig met een evaluatie van de Evenementenlijst en, in het verlengde daarvan, mogelijke herziening van het begrip open televisieprogrammakanaal. De nieuwe toelichting van het Commissariaat op de huidige wettelijke bepakling zal daarbij vermoedelijk richtinggevend zijn. NLconnect heeft aan het onderzoek ten behoeve van deze evaluatie bijgedragen. De evaluatie wordt binnenkort verwacht.