NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Highlights van MWC23: private 5G, duurzaamheid, 6G en de fair share discussie

Duurzame connectiviteit
03 maart 2023
Highlights van MWC23: private 5G, duurzaamheid, 6G en de fair share discussie

Het Mobile World Congress (MWC) is een van de grootste en meest invloedrijke bijeenkomsten ter wereld op het gebied van mobiele technologie. NLconnect was er bij en maakte het volgende verlag van de highlights voor de breedbandindustrie: 

Elk jaar komen toonaangevende bedrijven uit de hele wereld op MWC samen om hun nieuwste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie te presenteren. Met 88.500 bezoekers, 2400 exposanten, sponsors and partners was de conferentie na corona weer drukbezocht. Onze leden Huawei en AVM hadden beursstands en er was ook een Nederlands paviljoen waar enkele Nederlandse partijen zich presenteerden. 

Veiling 3,5 GHz

De beurs vond plaats in een drukke week voor het Nederlandse 5G ecosysteem. Op maandag kwam het jaarlijkse onderzoek van het Duitse onderzoeksbureau Umlaut naar buiten, waaruit wederom bleek dat de mobiele netwerken van KPN, Vodafone en T-Mobile de beste ter wereld zijn. Die prestatie kan nog beter worden, wanneer eindelijk ook in ons land de 3,5 GHz band beschikbaar komt voor mobiele communicatie. Die aankondiging kwam een dag later: na een veiling zal de band vanaf 1 december 2023 voor 5G beschikbaar komen.

De voortgang van 5G

Tussen alle nieuwe smartphones (al dan niet met oprolbaar scherm) wearables en andere gadgets, werd op de beurs vooral gesproken over de voortgang van 5G.

En dat valt niet op alle vlakken mee. Hoewel er use cases werden gepresenteerd als remote surgery, zelfrijdende auto’s, toepassingen in de logistiek en natuurlijk AR en VR en de metaverse, wordt hardop de vraag gesteld of 5G haar belofte op onder meer het vlak van IoT en low latency wel inlost. De GSMA hoopt bijvoorbeeld op meer innovatieve diensten en kwam samen met 21 operators met een initiatief om mobiele netwerken via API’s open te stellen voor ontwikkelaars en cloud aanbieders. 

5.5G en 6G

Getuige de inzet van digital twins, AI, edge computing, ontelbare nieuwe antenne systemen en antenne designs en andere innovaties zullen de efficiëntie en de prestaties van mobiele netwerken de komende tijd zeker sterk verbeteren. En de opvolgers van 5G staan om de hoek. Huawei presenteerde 5.5G, met 10 Gbps snelheden, 10 keer zoveel verbonden IoT devices, een 10 keer lagere latency en 10 keer minder energieverbruik per Terabyte. 

 

De ITU zal nog dit jaar haar visie op 6G uitbrengen. Voor het eerst zullen energie-efficiency en duurzaamheid integraal onderdeel uitmaken van de specificaties. 

Private 5G

Er is groeiende interesse in private 5G: het gebruik van deze netwerken voor industriële toepassingen. Bedrijven in sectoren zoals productie, transport, gezondheidszorg en landbouw hebben steeds meer behoefte aan betrouwbare en veilige draadloze connectiviteit om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Private 5G-netwerken bieden deze bedrijven de mogelijkheid om hun eigen netwerken te beheren en aan te passen aan hun specifieke behoeften. Verschillende leveranciers toonden op dit vlak producten en kondigden samenwerkingen met b2b IT partijen aan.

Energiereductie en duurzame energie

Op de beurs was uiteraard ook veel aandacht voor duurzaamheid. Naast de bijdrage die de telecomindustrie met 5G, IoT en andere connectiviteit levert aan de energietransitie wil de industrie ook zelf verduurzamen. Op MWC23 werd duidelijk dat de industrie vol inzet op vermindering van energiegebruik van antennes en andere netwerkcomponenten. In vrijwel elke nieuwe actieve netwerkcomponent wordt een aanzienlijke reductie behaald.

Tijdens een panel over duurzaamheid claimde Vodafone dat haar energieverbruik de afgelopen 5 jaar gelijk is gebleven, ondanks een vertienvoudiging in het dataverkeer. Per bit reduceerde het bedrijf haar energieverbruik met 90%. En het blijft niet bij relatieve reductie. Ook in absolute zin daalt het energieverbruik van de breedbandindustrie. Inclusief de vaste netwerken - waar koper in rap tempo wordt vervangen door glasvezel - daalde het energieverbruik van de breedbandindustrie volgens de Boston Consultancy Group in 2021 met 22% ten opzichte van een jaar eerder.

Uit het op MWC23 gepresenteerde Mobile Net Zero rapport van de GSMA blijkt dat mobiele operators wereldwijd inmiddels bijna voor een kwart energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken. In Europa ligt dat aandeel met meer dan 70% nog veel hoger. Ook de inzet van duurzame energie wordt dus gezien als oplossing, waaronder ook het opwekken van duurzame energie met onder meer zonnepanelen op en rondom telecom assets zoals antennes en datacenters en de inzet van batterijen. 

Huawei, een grote sponsor van het event, organiseerde een speciale sessie over energieverbruik en -reductie. 

Life Cycle en waardeketen

En er zijn meer meer duurzame innovaties in apparatuur. Zo wordt ook gekeken naar materialen en de life cycle van de component, zoals in dit voorbeeld van Comba telecom.

UIteindelijk moet de bredere focus op de waardeketen gaan leiden tot nog meer reducties en een duurzamere keuze voor materialen.

Fair share discussie

Hoewel Eurocommissaris Breton het onderwerp in zijn toespraak vermeed, werd er ten slotte ook veel gesproken over de gedachten rondom een bandwidth tax die binnen de Commissie leven. Het idee van enkele grotere telecombedrijven is om big tech en streamingdiensten te laten meebetalen aan de netwerkinvesteringen. Ieder betaalt zodoende zijn ‘fair share’, zo is de gedachte. Deze discussie is onderdeel van een enquête die de Commissie op 23 februari opende. 

Vanuit NLconnect maken we ons zorgen om de voorsprong die dergelijke afspraken de grotere telecombedrijven zouden geven ten opzichte van kleinere telecompartijen. Big Tech zal immers eerder genegen zijn voordelige afspraken te maken met grotere aanbieders dan met kleinere. Hoe dan ook: het is maar zeer de vraag of deze proefballon echt zal gaan vliegen. Netflix sprak zich op MWC uiteraard negatief uit over een dergelijke tax, maar ook de Nederlandse en Duitse overheid toonden zich deze week geen voorstander. Getuige de staat van de mobiele industrie op MWC23 is daar ook helemaal geen noodzaak toe: er is op netwerkvlak volop marktwerking en innovatie!