NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Operationele CO2-uitstoot Europese mobiele operators daalt in 3 jaar met 50%

Duurzame connectiviteit
28 februari 2024
Photo by <a href="https://unsplash.com/@b_kovac?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Bailey Kovac</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/full-screen-smartphone-with-green-trees-photo-d66gYrTPQd4?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

De CO2 uitstoot van mobiele operators in scope 1 en 2 daalde tussen 2019-2022 in Europa met 50%, ondanks het groeiende datagebruik. Wereldwijd daalden de emissies met 6%. Dat blijkt uit het vierde Mobile Net Zero-rapport van de GSMA, dat op MWC in Barcelona is gepubliceerd.

Scope 1 en 2

Het rapport van de GSMA kijkt naar de uitstoot in scope 1 en 2, dus de directe operationele emissies en de indirecte emissies van ingekochte energie. Wereldwijd daalde die uitstoot tussen 2019-2022 met 6% terwijl het aantal mobiele verbindingen steeg met 7% en het internetverkeer meer dan verdubbelde.

De Europese operators wezen de weg met een reductie van 50% in scope 1 en 2. In Noord-Amerika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika daalde de uitstoot met 20-30%. In China en Azië-Pacific - respectievelijk 's werelds grootste en op een na grootste mobiele markten - stegen de emissies helaas.

De reductie in scope 1 en 2 werd gerealiseerd door energie-efficiëntere technieken in netwerkapparatuur en datacenters, door gebruik te maken van hernieuwbare energie en door de elektrificatie van wagenparken en generatoren.

Scope 3

Driekwart van de totale CO2-uitstoot van de mobiele industrie zit echter in scope 3; de emissies uit de toeleveringsketen. De mobiele sector heeft als ambitie doel om tegen 2050 ‘net zero’ te bereiken. Om dat doel te bereiken moet de uitstoot in 2030 zijn gedaald tot 45% ten opzichte van 2020. Dit betekent dat de totale uitstoot – dus inclusief scope 3 – tot die datum met ongeveer 7% per jaar moet dalen. Het rapport toont aan dat dit haalbaar is.

De reductie voor operationele emissies in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en MENA overtrof de afgelopen drie jaar de verwachting. Ook zijn inmiddels 70 operators aangesloten bij het Science Based Targets Initiative (SBTi) aangesloten en een zelfde aantal operators rapporteert over hun milieuprestaties aan de CDP. 19 daarvan staan zelfs op de A-lijst van de CDP.

De GSMA merkt evenwel op dat betere data en verder onderzoek nodig zijn om goed grip te krijgen op de emissies in scope 3. GSMA wijst daarbij ook op haar nieuwe circulariteitsdoelstellingen om de milieu-impact van  mobiele telefoons te verminderen door meer hergebruik, refurbishment en recycling.