NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

NLconnect vreest verschraling van provider-landschap

Goede marktwerking
07 september 2023
NLconnect vreest verschraling van provider-landschap

NLconnect vreest dat de komend tijd meerdere providers zullen omvallen waardoor het dienstenaanbod op de glasvezelmarkt zal verslechteren. Dat geeft de vereniging aan in reactie op het Ontwerpbesluit marktanalyse lokale toegang van ACM. Van een verschraald provideraanbod is uiteindelijk de consument de dupe. NLconnect roept de toezichthouder op een andere geografische marktindeling te hanteren en ontbundelde toegang tot Point-to-Multipoint netwerken af te dwingen

NLconnect streeft naar een gezonde marktwerking in alle schakels van de keten van de breedbandindustrie. Het ontwerpbesluit van ACM draagt daar niet aan bij, aldus de vereniging. Volgens NLconnect zal de concurrentiesituatie verslechteren, met name in gebieden waar geen ontbundelde toegang tot FttH wordt aangeboden. ‘De eerste voortekenen zijn er al, met de recente overname van Tweak door T-Mobile (nu Odido) en de onlangs aangekondigde overname van Youfone door KPN’, aldus NLconnect. De vereniging stelt daarom voor dat ACM een andere geografische marktafbakening hanteert en wil dat ACM ontbundelde toegang tot zogenaamde Point-to-Multipoint netwerken afdwingt.

Ontwerpbesluit

ACM zag op grond van een initieel onderzoek in 2021 marktrisico’s die met name verband hielden met wholesaletoegang tot het KPN-netwerk. Nadat ACM vorig jaar augustus toezeggingen van KPN en Glaspoort bindend verklaarde, heeft de markttoezichthouder haar marktanalyse hervat en inmiddels een ontwerpbesluit gepubliceerd. Hierin heeft ACM vijf geografische markten gedefineerd en de toezeggingen als nieuw gegeven betrokken. De toezichthouder concludeert nu dat de markt in alle gebieden van ons land effectief concurrerend is of zal worden tijdens de reguleringsperiode en dat de marktrisico’s met het toezeggingenbesluit zijn weggenomen. Er worden dus geen aanvullende ex-ante maatregelen getroffen. 

VULA-PON

NLconnect geeft aan die conclusie niet te delen. De vereniging vindt dat ACM te hooggespannen verwachtingen heeft van de toegangsmethode VULA-PON. Deze methode is voor kleinere aanbieders en nieuwe toetreders ongeschikt vanwege onhaalbaar hoge investeringsvergoedingen per locatie en vanwege beperkingen in het mogelijke dienstenaanbod. NLconnect wijst ook op de exorbitant hoge de prijs van WBA-toegang bij KPN.

Ontbundelde toegang tot Point-to-Multipoint-netwerken

Juist kleinere aanbieders en nieuwe toetreders zorgen voor een veelzijdig en concurrerend aanbod en een ruime keuze voor de consument. Om dat te bewerkstelligen moet ACM volgens NLconnect ontbundelde toegang tot de Point-to-Multipoint netwerken afdwingen. ACM stelt in dat kader dat KPN dan grotere straatkasten zou moeten implementeren, met meerkosten tot gevolg. NLconnect bestrijdt dat en wijst er op dat ontbundelde toegang tot deze netwerken in sommige gebieden en andere landen al plaatsvindt en stelt tevens dat in de straatkasten voldoende ruimte is te maken voor het plaatsen van extra splitters voor alternatieve operators. Ook stelt NLconnect een andere geografische indeling voor, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gebieden met onbundelde FttH-toegang en gebieden zonder ontbundelde toegang.

De vereniging wijst er ten slotte ook op dat het snel gaat met de consolidatie op de glasvezelmarkt, wat vraagt om een regelmatige update van de marktanalyse.