NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Reactie NLconnect op ontwerpbesluit ACM

Goede marktwerking
07 juli 2022
Reactie NLconnect op ontwerpbesluit ACM

Begin april maakte KPN bekend de prijs voor toegang tot haar glasvezelnetwerk voor wholesale-afnemers te willen verbeteren. ACM kwam daarop met een ontwerpbesluit om dit vrijwillige aanbod van KPN bindend te verklaren. Na overleg met een groot aantal betrokken leden hebben we een reactie gegeven richting ACM. Een kleine delegatie van NLconnect is op bezoek geweest bij ACM en we hebben schriftelijk gereageerd op de consultatie van het ontwerpbesluit.

NLconnect maakt zich al lange tijd sterk voor adequate toegang tot het KPN-netwerk. Natuurlijk begrijpen we de hoop van KPN om via een vrijwillige aanbod regulering te voorkomen. Ook in 2018 heeft KPN dit geprobeerd. Een doorslaggevend verschil met 2018 is echter dat de ACM destijds de markt vroeg of KPN's vrijwillige aanbod een acceptabel alternatief zou vormen voor voorgestelde regulering. Nu ligt helemaal geen ontwerp-marktanalysebesluit voor. Daarmee is het lastig voor de markt om het vrijwillige voorstel op waarde te schatten. Ook kan de ACM de toezeggingen niet aanpassen. We hebben daarom ACM verzocht om alsnog te komen met een marktanalysebesluit.

De consultatiereacties zijn door ACM aan KPN en Glaspoort gestuurd. Waarschijnlijk komt er na de zomer een vervolgstap van ACM. Naar verluidt zit ACM nog steeds op het spoor van een toezeggingsbesluit in plaats van een marktanalysebesluit. Om die reden hebben enkele partijen een brandbrief gestuurd aan de minister van EZK, met de oproep om toch te komen tot een marktanalysebesluit.