NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Brief evaluatie WION naar Kamer

Graafrechten en lokaal beleid
28 mei 2013
Brief evaluatie WION naar Kamer

Op 8 mei 2013 heeft de minister van Economische Zaken een brief aan de Kamer gestuurd over de resultaten van de evaluatie van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION). In de sector zelf wordt hard gewerkt om het aantal graafschades te verminderen.

Platform Netbeheerders

Het Platform Netbeheerders (PNBH), dat nagenoeg alle kabel- en leidingbeheerders in de energie-, telecom-, kabel- en watersector in Nederland vertegenwoordigt inzake ondergrondse infrastructuur-aangelegenheden, is er veel aan gelegen het aantal graafschades te verminderen. Het PNBH kan zich vinden in de brief van de minister over de WION evaluatie. Het PNBH constateert met de minister dat het aantal graafschades nog niet is gedaald, maar de voorgestelde wijzigingen van de WION zullen bijdragen aan vermindering van graafschade. Een belangrijke bijdrage is ook gelegen in de overige maatregelen die de minister noemt.

Kabel en Leiding Overleg 

In de sector zelf wordt hard gewerkt om het aantal graafschades te verminderen, met name in het Kabel en Leiding Overleg (KLO). Het PNBH hoopt dat de aanpassingen van de WION en de maatregelen die in het KLO worden uitgewerkt, daadwerkelijk zullen leiden tot vermindering van graafschade. Zowel de graafsector als het ministerie van EZ zullen echter de vinger aan de pols moeten blijven houden om er op toe te zien dat de nog uit te werken maatregelen daadwerkelijk effect zullen hebben.