NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op consultatie Digitale Connectiviteit

Graafrechten en lokaal beleid
16 april 2018
Reactie NLconnect op consultatie Digitale Connectiviteit

NLConnect reageerde op de consultatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op het Actieplan Digitale Connectiviteit dat deze zomer moet verschijnen. In haar reactie vroeg de vereniging onder meer aandacht voor investeringszekerheid bij lokale (vast-draadloze) breedbandnetwerken en voor het feit dat gemeenten de aanleg van glasvezel helaas vaak zien als inkomstenbron. Ook belemmeringen voor breedband in het buitengebied passeerden de revue.

Nederland scoort goed op het vlak van connectiviteit. Om ook in de toekomst een sterke positie te behouden is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van mening dat de randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur op orde moeten zijn. In het najaar van 2017 is met verschillende stakeholders gesproken over het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur en het wegnemen van eventuele belemmeringen. Ook NLConnect nam aan deze gesprekken deel. Als vervolg stelde het ministerie de markt een aantal vragen ter voorbereiding op het Actieplan Digitale Connectiviteit, dat rond de zomer van 2018 zal worden gepubliceerd.

Lokaal beleid nationaliseren

NLConnect is van mening dat een toekomstvaste breedband-infrastructuur en hoogwaardige digitale toepassingen van levensbelang voor onze maatschappij en de zich snel ontwikkelende digitale economie. We willen dat overal in ons land uitmuntende connectiviteit is. De uitrol van glasvezel, of het nu is voor FttC, FttH, FttO of om masten voor 5G aan te sluiten is van essentieel belang voor onze nationale economie en voor de samenleving als geheel. Dat geldt ook voor het plaatsen van antennes voor mobiele communicatie. Maar helaas zien we maar al te vaak dat gemeenten de aanleg van glasvezel zien als inkomstenbron, met hoge leges en degeneratiekosten. NLConnect denkt daarom dat de tijd rijp is om dit beleid te nationaliseren.

Ruimte voor lokale breedbandnetwerken

Het is van groot belang dat voldoende frequentieruimte beschikbaar blijft voor lokale breedbandnetwerken. DELTA werkt in delen van Zeeland samen met Greenet aan het ontsluiten van de laatste 9000 Zeeuwse adressen zonder snelle internetverbinding. In 5 gebieden is de vraagbundeling inmiddels succesvol afgerond. Voor deze ontsluiting gebruiken DELTA en Greenet de 3,5 GHz band, waarvoor vergunningen met een looptijd tot 2026 zijn verleend voor lokaal gebruik. Het is van groot belang dat voldoende frequentieruimte beschikbaar blijft voor lokale breedbandnetwerken en dat partijen die investeren in de ontsluiting van het buitengebied via de 3,5 GHz band investeringszekerheid hebben. Het kan in onze optiek nooit de bedoeling zijn dat vanwege de uitrol van de ene vorm van snel internet (5G) de andere vorm van snel internet (vast-draadloze verbindingen) moet wijken.

Voldoende vraag naar breedband in het buitengebied

De afgelopen jaren investeerden leden van NLConnect sterk in de aanleg van snel breedband in het buitengebied, waaronder CAIW (voorheen CIF), Kabelnoord, DELTA en E-Fiber. Andere leden van NLConnect (waaronder CAIW, DELTA, Cambrium, TriNed, PLINQ, SK Veendam, Weserve), bieden ook diensten aan op gerealiseerde netwerken in de buitengebieden. Beide rollen zijn essentieel om van uitrol in het buitengebied een succes te maken. Immer: de grootste belemmering is de mogelijke afwezigheid van voldoende vraag. In vrijwel alle projecten om breedband aan te leggen in het buitengebied wordt gewerkt met vraagbundeling. Deze is nodig om voldoende vraag te genereren om de noodzakelijke investering te kunnen doen. En om die vraagbundeling succesvol te kunnen laten verlopen is nodig dat voldoende professionele aanbieders in staat en bereid zijn om diensten aan te bieden om het netwerk nadat dat is aangelegd. Om te garanderen dat er voldoende professionele dienstenaanbieders zijn, kan de Rijksoverheid in generieke zin belemmeringen voor deze alternatieve aanbieders wegnemen.