NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Terugblik op de grote kabel- en leidingchallenge

Graafrechten en lokaal beleid
27 juni 2019
Terugblik op de grote kabel- en leidingchallenge

Ruim 100 genodigden, bestaande uit netbeheerders (telecom, energie en water), gemeenten, maar ook waterschappen en vertegenwoordigers vanuit de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezochten op 13 februari de grote kabel- en leidingchallenge. NLconnect was mede-organisator.

In de Nederlandse bodem is het druk. En het wordt nog drukker. Bovenop de gebruikelijke werkzaamheden aan de huidige 1,7 miljoen kilometer kabels en leidingen in de ondergrond, staat er een grote vervangingsopgave voor de deur. Zo zullen vanwege de energietransitie op veel plekken gasleidingen worden vervangen door alternatieven als warmtenetten of full electric en moet de straat open voor het uitrollen van een 5G-telecomnetwerk.

Weinig samenwerking

Met zo’n vooruitzicht zijn goede afspraken tussen alle betrokken partijen over planning en uitvoering van groot belang. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Vaak doen netbeheerders afzonderlijk een aanbesteding en werken de verschillende aannemers langs elkaar heen. Met als gevolg dat een straat meerdere keren of onnodig lang openligt, hoge kosten worden gemaakt en omwonenden en verkeer langdurig hinder ondervinden.

Volgens GPKL-voorzitter Steven Adriaansen weten de partijen elkaar nog onvoldoende te vinden. “Een eerste stap is elkaar leren kennen. Zodra je in gesprek gaat, kun je je verplaatsen in de ander en krijg je inzicht in elkaars belangen en agenda’s. Bij werkzaamheden zijn de belangen grotendeels hetzelfde, namelijk kosten en tijd besparen en zo min mogelijk overlast veroorzaken.”

Om samen te werken, moeten partijen zich flexibel opstellen en over eigen grenzen heen kijken, vindt Adriaansen. “Als je als netbeheerder over drie jaar werkzaamheden inplant, maar andere partijen willen dat pas over vijf jaar, dan moet je voor het algemeen belang je planning aanpassen.” Grenzen kunnen ook letterlijk worden opgevat. “Kabels en leidingen overschrijden gemeentegrenzen. Daarom moeten gemeenten ook onderling samenwerken en een coördinerende rol pakken. Het liefst met wettelijke instrumenten om knopen door te hakken als je er met andere betrokkenen niet uitkomt.”

De challenge was bedoeld om vanuit verschillende disciplines gezamenlijk aan de slag gaan om te kijken hoe we met slimme vormen van samenwerking de uitdagingen van de ondiepe ondergrond het beste kunnen aanpakken. Dit moet gaan leiden tot een concrete gezamenlijke agenda voor de komende jaren. In die opzet zijn we aardig geslaagd!