NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

NLconnect reageert op Wetsvoorstel bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Open internet
23 augustus 2023
Photo by <a href="https://unsplash.com/@johnschno?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">John Schnobrich</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/yFbyvpEGHFQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Op 12 juni jl. is door de regering het wetsvoorstel bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (verder: Child Sexual Abuse Material, CSAM) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op donderdag 7 september sluit de termijn voor de schriftelijke inbreng voor het verslag. NLconnect heeft enkele opmerkingen bij dit wetsvoorstel en heeft daarom de Kamerfracties verzocht deze in het verslag mee te nemen.

NLconnect deelt vanzelfsprekend van harte het doel van dit wetsvoorstel, namelijk het uit de lucht halen van CSAM en het schonen van het internet van dergelijke abjecte content. We merken echter op dat enkele bepalingen niet zullen bijdragen aan dit doel. Het gaat daarbij met name om artikel 6 lid 2, op basis waarvan internetproviders DNS-blokkades moeten inrichten. We constateren dat de regering veel verwacht van dit instrument, maar weten uit ervaring dat het helaas niets uithaalt tegen de verspreiding van illegale online content. Het is daarom beter om energie te steken in instrumenten die wel effect sorteren.

DNS-blokkade niet effectief

Een DNS-blokkade verhindert of bemoeilijkt nauwelijks, want blokkades zijn niet effectief. Gebruikers die bewust onrechtmatige inhoud willen zien laten zich helaas door geen enkele webblokkade tegengehouden. Zij kunnen eenvoudig een andere DNS- server selecteren, Tor gebruiken, een VPN gebruiken of een webproxy of proxy- extensie gebruiken om bij de content te komen. Die wordt tenslotte niet offline gehaald. Bij CSAM zal dat in nog sterkere mate gelden dan bij andere illegale online content: de doelgroep bestaat hier niet uit ‘toevallige passanten’ of ‘gewone consumenten’ met beperkte technische kennis, maar uit pedoseksuelen die doelgericht op zoek zijn naar CSAM.

Opsporing en vervolging

Wie buitenlandse hostingpartijen wil identificeren en aanpakken moet inzetten op internationale opsporingscapaciteit en vervolging, bijvoorbeeld door meer tijd, geld en effort te stoppen in Europol en Interpol en andere internationale samenwerking richting ‘bad hosters. Dat is de enige manier om de CSAM effectief offline te halen. De volle inzet van de regering moet in onze ogen gericht zijn op aanpak van bad hosters en grotere internationale capaciteit voor opsporing en vervolging van CSAM van ‘producenten’ en actieve verspreiders en aanbieders van strafbaar beeldmateriaal. Ook kan worden gedacht aan een wettelijke verplichting voor hostingpartijen om potentiële klanten te screenen, aangezien die nu nog ontbreekt.

Alternatieve DNS-diensten

In de reactie vraagt NLconnect ook aandacht voor de disproportionele kosten voor kleine providers, betere aansluiting bij de Verordening terroristische online-inhoud en de Digitaledienstenverordening. Ook stellen we de vraag of alternatieve DNS-diensten zoals Google Public DNS, Cloudflare en OpenDNS en DNS over HTTPS onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen.