NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Snel internet bereikbaar voor vrijwel alle basisscholen

Dekking van snel internet
23 oktober 2015
Snel internet bereikbaar voor vrijwel alle basisscholen

De media pikten het noodklokbericht dat de PO-Raad, een sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs, in augustus verspreidde, gretig op. Zo'n 59% van de scholen voor primair onderwijs zou verstoken zijn van toekomstvast, betaalbaar en snel internet. Dat was echter een vertekende weergave van de uitkomsten van een onderzoek. En van de werkelijkheid. Want de fijnmazige Nederlandse breedbandinfrastructuur hoort tot de wereldtop. Ook het onderwijs profiteert daar volop van.

Het nieuwsbericht van de PO-Raad was gebaseerd op een voorlopige versie van een onderzoek dat Dialogic Next Step uitvoerde in opdracht van het Doorbraakpoject Onderwijs en ICT naar de beschikbaarheid van breedbandinfrastructuur voor ICT-toepassingen in het onderwijs. In de definitieve versie staat dat 59% – het cijfer dat de PO-Raad gebruikte – van de scholen in het primair onderwijs geen verbinding heeft die voor 100% uit glasvezel bestaat. Dat is ongetwijfeld waar, maar glasvezel is niet noodzakelijk. Er zijn méér toekomstvaste infrastructuren waarmee scholen probleemloos gebruik kunnen maken van toepassingen voor laptops, tablets of digiborden.

Probleem veel kleiner

Ook de Nederlandse kabelinfrastructuur, die grotendeels uit glasvezel bestaat en zo'n 97% van Nederland afdekt, biedt toekomstvast, betaalbaar en snel internet. Dat staat ook met zoveel woorden in het onderzoeksrapport, maar helaas nam de PO-raad dat gegeven niet mee. Het onderzoeksrapport geeft aan: "Het aanbod van hoogwaardig breedband voor scholen bestaat momenteel uit glasvezel- en kabelverbindingen. In het primair onderwijs heeft 86% (!) aansluiting tot de kabel en 41% tot glasvezel". Slechts 7% blijkt noch een glasvezel- noch een coaxverbinding met internet te hebben. Dat wil zeggen: alleen adsl of helemaal geen verbinding. Het 'probleem' betreft dus niet 59% van de scholen, maar hooguit 7%.

Behoefte aan bandbreedte

Dat scholen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, behoefte hebben aan snelle breedbandverbindingen, staat buiten kijf. Scholen willen, en moeten, gebruik kunnen maken van alle digitale mogelijkheden. Bijvoorbeeld om leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen en om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op individuele leerlingen. Veel scholen ervaren dat de infrastructuur van Ziggo en de andere kabelbedrijven hier alle ruimte voor biedt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 220 basisscholen in west- en midden-Brabant, die op basis van een onderzoek door Isomode en ondersteund door het onderwijsteam van Ziggo, kozen voor snel internet via de kabel. Kabelbedrijven leveren scholen desgewenst graag een snelle verbinding op maat, zowel via kabel als via glasvezel.

Kamervragen

Dat de PO-Raad voor onnodige onrust zorgde, blijkt ook uit antwoorden van staatssecretaris Dekker op Kamervragen van de Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Roelof Bisschop in juni. Ook zij maakten zich zorgen over de beschikbaarheid van snel internet op scholen. In zijn antwoorden gaf de staatssecretaris aan dat een doorsnee basisschool in 2017 voldoende heeft aan een bandbreedte van 25-30 megabit per seconde (Mbps). En daarin zou een gewoon kabelabonnement voor consumenten al uitstekend voorzien. De snelheden van een standaard abonnement voor kabelinternet gaan namelijk nu al tot 200 Mbps en kunnen meegroeien met de behoefte aan snelheid, tot vele Gigabits per seconde. Maar de zakelijke onderwijsmarkt wordt nauwkeurig bediend met maatwerk. In zijn antwoorden gaf de staatssecretaris ook aan dat hij samen met de PO-Raad, de VO-Raad en het Ministerie van Economische Zaken gaat kijken naar een aanpak om álle scholen, onafhankelijk van hun locatie, van snel internet te voorzien. Met 'onafhankelijk van de locatie' verwees hij ongetwijfeld naar kleinere scholen in buitengebieden zonder snel internet.

Bandbreedtewijzer

Ondertussen wordt vanuit het Doorbraakproject Onderwijs en ICT gewerkt aan het door de staatssecretaris beloofde actieplan. Ook ontwikkelt het Doorbraakproject een bandbreedtewijzer, een hulpmiddel voor scholen om de benodigde bandbreedte in te schatten.

UPDATE 3-11-15

Motie ChristenUnie: alle scholen in 2017 aangesloten op snel internet

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting 2016 nam de Tweede Kamer op 3 november 2015 een motie aan van de leden Dik-Faber en Slob (ChristenUnie). In de motie wordt de regering verzocht te streven naar aansluiting van alle scholen op snel internet uiterlijk in 2017 en het investeringsfonds uit het Bestuursakkoord primair onderwijs open te stellen voor het verbinden van scholen met snel, toekomstvast, betrouwbaar en betaalbaar internet. De Kamer vraagt de regering daarbij provincies, gemeenten, internetaanbieders en bedrijven in krimpregio's te betrekken bij het Doorbraakproject Onderwijs en ICT om tot regionale samenwerking te komen. Een oplossing voor de 7% van de basisscholen zonder snel internet komt daarmee een stuk dichterbij!