NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Centrale voorziening bodeminformatie (BIDON) van start

Nieuws
15 december 2015
Centrale voorziening bodeminformatie (BIDON) van start

Deze week is de laatste handtekening gezet onder de intentieverklaring BIDON, Bodeminformatie delen door Overheid en Netbeheerders. BIDON is een initiatief waarbinnen gewerkt wordt aan een centrale voorziening waarin zowel overheden als netbeheerders hun gegevens over bodemkwaliteit kunnen opslaan en onderling kunnen delen. Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor een nieuw informatiepunt voor bodemverontreiniging.

Zowel de overheid als de netbeheerders hebben belang bij een efficiënte informatie voorziening over de bodemkwaliteit. Netbeheerders moeten nu veel tijd besteden om te kunnen bepalen of er bij werkzaamheden maatregelen moeten worden getroffen om medewerkers te beschermen tegen bodemverontreiniging. Ook voor de overheid is het van belang om alle bodemverontreiniging goed in kaart te hebben. Het initiatief voor de BIDON is dan ook ontstaan uit een publiek-private samenwerking.

Intentieverklaring overheid en netbeheerders

In 2015 is er hard gewerkt om commitment en financiering voor het initiatief van zowel marktpartijen als overheid te krijgen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het gezamenlijk initiatief voor de intentieovereenkomst BIDON. NLkabel, KPN, Groep Graafrechten, Vewin, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland hebben hun handtekening onder de verklaring gezet. Deze partijen financieren samen met Rijkswaterstaat Leefomgeving en het ministerie van I&M de ontwerpfase van BIDON.

Eerste vervolgstappen BIDON

De financiering voor de initiatiefase is rond, waarmee een volgende fase wordt ingezet. In de eerste helft van 2016 zullen de eerste vervolgstappen worden gezet zoals de publieke consultatie op de concept-dataset en het functioneel en technisch ontwerp. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan het inbedden van het BIDON-initiatief bij relevante stakeholders in de bodemsector.