NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

DELTA Fiber gaat de uitstoot van broeikasgassen in zijn toeleveringsketen fors verminderen

Nieuws
30 januari 2024
DELTA Fiber gaat de uitstoot van broeikasgassen in zijn toeleveringsketen fors verminderen

DELTA Fiber heeft korte-termijn-duurzaamheidsdoelen opgesteld waarmee het een concrete bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het VN klimaatverdrag van Parijs. De belangrijkste doelstelling is de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van bedrijfsprocessen met 55 procent. Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft de doelen getoetst en geconstateerd dat deze overeenkomen met verminderingen die vereist zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken.

Het grootste deel van DELTA Fiber’s uitstoot wordt veroorzaakt door haar toeleveringsketen. In 2023 heeft het bedrijf een pilot opgezet met vijftien leveranciers over hun prestaties en -doelstellingen om koolstofuitstoot te verminderen. DELTA Fiber heeft haar leveranciers in verschillende volwassenheidsniveaus ingedeeld en gaat op basis daarvan met hen in gesprek. Bijvoorbeeld over het verhogen van het bewustzijn en het introduceren van een koolstofrapportage tot meer geavanceerdere methoden voor metingen en het bepalen van doelen. Met de grootste leveranciers wil DELTA Fiber om tafel om hun CO2-uitstoot te verlagen.

Het totale pakket aan klimaatdoelstellingen die DELTA Fiber zichzelf heeft gesteld en die het SBTi heeft getoetst:

  • Een vermindering van 50 procent van DELTA Fiber’s gemeten uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2022 (scope 1 en 2).
  • Het actief blijven inkopen van 100 procent groene energie tot minimaal 2030 (scope 2).
  • Een vermindering van 55 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen afgezet tegen het aantal actieve aansluitingen woning binnen hetzelfde tijdsbestek (scope 3).

Met name dit hoofddoel is zeer ambitieus, want het gaat om DELTA Fiber’s aandeel in de waardeketen per aansluiting. Dit is een flinke doelstelling waarvoor nog veel werk moet worden verzet.

Marco Visser, CEO van DELTA Fiber: “Het past goed bij de ambitieuze instelling van DELTA Fiber om de uitstoot van broeikasgassen in haar waardeketen met meer dan de helft te willen verminderen. Ook vind ik het belangrijk dat onze duurzaamheidsdoelen meetbaar zijn. Daarom hebben we het SBTi gevraagd om deze doelen te toetsen.”

Om de doelen te verwezenlijken verbetert DELTA Fiber allerlei processen en werkwijzen en neemt het energiebesparende maatregelen. Zo is DELTA Fiber’s nieuwe autobeleid in januari 2023 in werking getreden, wat betekent dat alle nieuwe leasecontracten voor elektrische voertuigen zijn. Dit is een belangrijke stap op weg naar de volledige elektrificatie van de leasevloot in 2028.

Om het aardgasverbruik in de kantoren die het bedrijf huurt te verminderen, werkt het bijvoorbeeld samen met vastgoedeigenaren om meer energie-efficiënte of slimme oplossingen uit te voeren. Zo heeft DELTA Fiber in haar kantoor in Vlissingen een systeem ingevoerd waarbij restwarmte van het testlab in een deel van het gebouw zelf wordt hergebruikt in plaats van deze naar buiten af te voeren. DELTA Fiber blijft ook groene energie leasen tot in ieder geval 2030.

Op de website van het SBTi staat een lijst met de bedrijven die actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Aan die lijst is DELTA Fiber toegevoegd. Deze lijst kun je hier bekijken (in het Engels).

news/2024/01/sbti-logo.png