NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Eurofiber en zes partners krijgen financiering voor project duurzame modulaire datacenters

Nieuws
19 december 2023
Eurofiber en zes partners krijgen financiering voor project duurzame modulaire datacenters

Een consortium van zeven Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen krijgt financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Modular Integrated Sustainable Datacenter project. Het doel van MISD is om een nieuw modulair, duurzaam en secure by design ontwerp te ontwikkelen dat ingezet wordt op plekken dichtbij eindgebruikers (edge computing). Het uitgangspunt daarbij is om een significante vermindering van het totale energieverbruik te realiseren, van koeling tot rekenkracht en datastromen. Daarbij moet een CO2-reductie van meer dan 50% worden behaald in een gevalideerde, gedistribueerde opstelling in een field lab waar verschillende innovaties die in het project worden ontwikkeld, samenkomen. 

Deelnemers aan het consortium zijn Asperitas, BetterBe, Deerns, Eurofiber, NBIP, TNO en Universiteit Twente. De looptijd van het project is 5 jaar, van 2024 tot 2029.

Spreiding van datacenter workloads  

Een belangrijke manier om de energie-efficiëntie van de te ontwerpen infrastructuur te maximaliseren, is het spreiden van werklasten binnen het gedistribueerde netwerk naar die plekken waar overschotten aan duurzame energie zijn. Dat vergt solide glasvezelverbindingen. Eurofiber brengt onder meer op dit thema haar expertise in. “De ontwikkeling van een staginglab en een -via glasvezel verbonden- geografisch gedistribueerde fieldlab-omgeving zal onderdeel zijn van onze bijdrage aan dit project. Het ontwikkelen van energie- en data en compute use cases hoort hier ook bij”, zegt Martin Vos, Business Innovation Director bij Eurofiber. 

IPCEI-CIS

De Europese Commissie gaf op 5 december jl. groen licht aan het IPCEI-CIS programma. Dit staat voor Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services. Het consortium ontvangt de financiering voor het Modular Integrated Sustainable Datacenter project (MISD). Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar voor MISD en andere Nederlandse projecten. In totaal wordt in het kader van IPCEI-CIS 1,2 miljard euro financiering verstrekt aan uiteenlopende initiatieven om de ontwikkeling van een Europese cloudinfrastructuur aan te jagen.  

Het MISD-consortium neemt daarmee het voortouw bij Europese partnerships om duurzame toepassingen te verankeren in het fundament van de volgende generatie Europese cloudinfrastructuur en -diensten. Maikel Bouricius, CMO van penvoerder Asperitas over het project: “Het MISD project is de uitkomst van jarenlange samenwerking in Nederland op het gebied van energie-efficiënte datacenters. In de initiële fase zijn veel stakeholders betrokken geweest om dit initiatief vorm te geven en met deze financiering wordt het mogelijk om van Nederland een ontwikkel-hub te maken voor de volgende generatie datacenters. Er zijn meer field labs in Europa op dit thema maar de gedistribueerde opzet, schaal en de mogelijkheid om een breed palet aan innovatieve oplossingen te ontwikkelen en testen is uniek.”  

Baanbrekende technologie 

De toekenning van de financiering is een belangrijke stap op weg naar de cloudinfrastructuur van de toekomst. De deelnemers aan het consortium beogen een duurzaam antwoord te ontwikkelen op de groeiende vraag naar (lokale) datacentercapaciteit op een meer flexibeler manier dan nu mogelijk is. Bouricius: “Asperitas zal werken aan de grote uitdaging voor koeling de komende jaren. Compute vraagt steeds meer stroom, ruimte en water en er zijn geavanceerde oplossingen en vloeistofkoeling nodig om deze groei duurzaam te maken. Voor optimale resultaten is samenwerking met een breed ecosysteem nodig, wat dit project mogelijk maakt.”  

Innovaties die voortkomen uit het project komen samen in een geografisch gedistribueerd field lab. Er wordt onder meer onderzoek en ontwikkeling gedaan aan nieuwe vloeistofkoelingtechnieken, het energie-efficiënter maken van housing en compute, security by design in een gedistribueerde cloudinfrastructuur, parameters voor de klimaatimpact van cloudgebruik en de reductie daarvan en datacenters als ondersteuning van een flexibeler energie-infrastructuur. Het consortium zal in 2024 een website lanceren waarin stakeholders en geïnteresseerden geïnformeerd worden over, en betrokken worden bij de voortgang van het project.