NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Fryslân gunt tender glasvezel buitengebied aan Kabelnoord

Nieuws
04 oktober 2017
Fryslân gunt tender glasvezel buitengebied aan Kabelnoord

De provincie Fryslân heeft de tender voor de aanleg van glasvezel naar ongeveer 20.000 percelen in het buitengebied van Fryslân voorlopig gegund aan Kabelnoord. Na een zorgvuldig beoordelingstraject heeft de provincie besloten een achtergestelde marktconforme lening aan Kabelnoord te verstrekken. Dit betekent dat Kabelnoord internet kan aanleggen in de Friese buitengebieden waar men nu nog geen snelle verbinding heeft. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, zorg, economie, werkgelegenheid en het onderwijs in het gebied.

Marktpartijen konden in de periode van 18 juli tot 21 augustus 2017 een subsidieaanvraag indienen. Met de achtergestelde lening van € 35 miljoen die Kabelnoord ontvangt, gaat zij zorgen voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Aan de subsidieverlening is de opschortende voorwaarde gekoppeld dat Kabelnoord en de provincie Fryslân een leningsovereenkomst afsluiten. Daarnaast moet er een financieringsovereenkomst met een bank afgesloten worden.

Planning

De komende weken werken Kabelnoord en de provincie Fryslân de leningsovereenkomst uit. Om na de definitieve gunning zo snel mogelijk van start te kunnen richt Kabelnoord zich alvast op de financieringsaanvragen bij banken. Voorwaarde is dat Kabelnoord binnen een half jaar start met de werkzaamheden. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. De verwachting is dat de procedure in het voorjaar van 2018 is afgerond. Dan wordt de voorlopige aanlegplanning bekend gemaakt.

Omdat Kabelnoord niet overal tegelijk kan starten met de aanleg van glasvezel, zal het buitengebied van Friesland worden opgedeeld in meerdere kleine gebieden. Voordat de aanleg van glasvezel van start gaat, worden alle betrokkenen persoonlijk geïnformeerd en kan men zich aanmelden voor een aansluiting.

Bron: Kabelnoord