NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Geschillencommissie CAI wordt Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen

Nieuws
15 maart 2021
Geschillencommissie CAI wordt Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen

De Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen (CAI) wordt per 15 maart omgevormd tot Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen. Dat zijn de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, vereniging NLconnect en de Consumentenbond overeengekomen. Met de nieuwe naam sluit de commissie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting beter aan bij de activiteiten van de aangesloten telecomproviders. Ook kunnen voortaan meer leden van NLconnect zich bij deze commissie aansluiten.

Verplichte buitengerechtelijke geschilbeslechting

Op basis van artikel 12.1 Telecommunicatiewet en zelfreguleringsafspraken zijn telecomaanbieders op de residentiële markt verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting. NLconnect biedt de mogelijkheid om deze aansluiting collectief via de branchevereniging te regelen. Op deze basis waren enkele leden van NLconnect aangesloten bij de reeds in 1994 opgerichte Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen, die uitsluitend openstond voor (voormalige) kabelexploitanten. Andere leden van NLconnect die diensten aanbieden aan consumenten zijn zonder tussenkomst van de branchevereniging aangesloten bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. Sind 2015 hebben beide commissies dezelfde werkingssfeer: ze behandelen geschillen rond telefonie, breedbandinternet en televisie. Buitengerechtelijke geschilbeslechting is een laagdrempelige manier om geschillen tussen consumenten en bedrijven op te lossen, zonder een dure en trage gang naar de rechter.

Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen

De CAI-commissie heet voortaan Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen. Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: "De nieuwe naam sluit beter aan bij de activiteiten van de aangesloten aanbieders, die het tijdperk van de Centrale Antenne Inrichting immers reeds geruime tijd achter zich hebben gelaten. Ook wordt het voor meer providers mogelijk om onder voordelige voorwaarden via de branchevereniging bij de geschillencommissie aan te sluiten: de commissie staat open voor kleinere providers, met minder dan 100.000 abonnees." Met deze grens - die voorkomt uit artikel 6.12 Mediawet - blijft gewaarborgd dat het verwachte aantal geschillen in de commissie beperkt blijft. Providers worden alleen toegelaten tot de commissie indien het bestuur van NLconnect daarmee instemt. 

"Het 'volgen' en daar ook 'naar handelen' in de markt laat zien dat er in het brede veld van telecommunicatie in Nederland voor consumenten en ondernemers verplichte buitengerechtelijke geschilbeslechting nu nog beter is geregeld.", aldus Jacqueline Berkelaar, directeur De Geschillencommissie.

Per 15 maart 2021 zijn de volgende leden van NLconnect aangesloten bij de Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen:

  • Compenz Media Services BV (PLINQ)
  • Kabelnet Gemeente Edam-Volendam
  • Kabeltex BV
  • NV Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland (Kabelnoord)
  • Stichting CAI Harderwijk
  • Stichting Kabelnet Veendam/ Netvisit BV
  • Stichting Kabeltelevisie Pijnacker
  • Jonaz BV
  • Breedband Helmond BV

Mogelijk sluiten andere leden van NLconnect later nog via de branchevereniging aan bij deze geschillencommissie.