NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Graafwerkzaamheden gestart in buitengebied Opsterland

Nieuws
14 mei 2019
Graafwerkzaamheden gestart in buitengebied Opsterland

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Opsterland is officieel van start! Op maandag 13 mei j.l. hebben wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland en Niek Geelhoed (directeur Kabelnoord) bij Lipomwyk onder Ureterp de eerste grondboring uitgevoerd. Op de stukken waar niet gegraven kan worden, worden deze grondboringen uitgevoerd. De graafploegen van aannemer Van Gelder Telecom graven de geboorde trajecten vervolgens aan elkaar.

Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord: "Er worden vanaf nu kilometerslange geulen gegraven, hoofdleidingen gelegd en glasvezelbuizen klaargelegd voor de blaasploegen die glasvezel in de lege buizen gaan blazen. Daarna worden er afspraken met bewoners gemaakt om de glasvezelkabels in de woningen af te monteren. Als deze werkzaamheden succesvol zijn afgerond en er 'licht op de vezel' staat, maakt de provider een afspraak met de bewoner om het glasvezelmodem te plaatsen. Het is een hele operatie om overal glasvezel aan te leggen, maar onze aannemer werkt keihard om alles volgens planning uit te voeren."

20 kilometer er week

In totaal wordt er bijna 350 kilometer gegraven in het buitengebied van Opsterland. De verwachting is dat er circa 20 kilometer per week gegraven wordt. Tijdens de werkzaamheden wordt er een glasvezelbuis vanaf de openbare weg naar de gevel van woningen gebracht. Omwonenden ontvangen een brief voordat er gegraven wordt in hun straat. Voordat er gegraven wordt komt er een woningschouwer langs. Deze bekijkt samen met de bewoners wat de meest geschikte plek voor een glasvezelaansluiting in de woning is.

Witte adressen in Fryslân

Opsterland is – na Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen – de derde Friese gemeente op rij die in aanmerking komt voor glasvezel in het buitengebied. Op verzoek van de provincie Fryslân gaat Kabelnoord glasvezel aanleggen naar de 'witte adressen' van Friesland. Dit zijn de adressen waar alleen vast internet via het kopernetwerk beschikbaar is met een maximale snelheid van 30 Mbps.  Inmiddels is ook duidelijk dat in Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland glasvezel wordt aangelegd in het buitengebied.