NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

NLconnect tekent Manifest Duurzame Digitalisering

Nieuws
24 januari 2023
NLconnect tekent Manifest Duurzame Digitalisering

Tijdens de high-level werkconferentie van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering heeft NLconnect het manifest Duurzame Digitalisering ondertekend. In dit manifest staan aanbevelingen om Nederland internationaal als koploper op het vlak van duurzame digitalisering op de kaart te zetten.

De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. In het manifest constateren de ondertekenende partijen een zestal knelpunten en wordt opgeroepen tot actie voor een weerbare en veerkrachtige duurzame digitale economie.

Eén van de knelpunten is dat de juiste data en transparantie in de keten nog ontbreken. Zo is er geen goede meetmethodiek om de voetafdruk van digitale infrastructuur beter in kaart te brengen en ontbreekt een grondstoffenpaspoort voor duurzame inkoop. Juist daar werkt NLconnect aan, met haar initiatief om samen met een groot aantal leden te komen tot Product Category Rules en Environmental Product Declarations voor (de inkoop van) glasvezelcomponenten. De eerste resultaten hiervan worden dit jaar verwacht. Het initiatief loopt voorop in Europa en sluit daarmee ook aan bij een andere actie in het manifest, namelijk het vergroten van de internationale zichtbaarheid.

NLconnect-directeur Mathieu Andriessen: ‘Digitalisering versnelt verduurzaming, maar we willen als glasvezelindustrie zelf ook verder verduurzamen. Daar kan de sector nog grote stappen zetten. We hebben het manifest ondertekend omdat het goed aansluit bij onze activiteiten, onder meer rondom duurzaamheidsclassificatie van glasvezelcomponenten en -materialen. Maar ook een andere aanbeveling uit het manifest brengen wij in de praktijk, namelijk het delen van duurzame best practices binnen ons ledenbestand. Door aansluiting te zoeken bij de Coalitie Duurzame Digitalisering hopen we als breedbandindustrie ook te kunnen leren van de verduurzamingsoplossingen in de bredere digitale sector en onze acties te kunnen opschalen ’.

Het manifest is eind vorig jaar overhandigd aan Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Onder de ondertekenaars bevinden zich ook NLconnect-leden NDIX en Huawei.