NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

NLconnect wordt ambassadeur van de Agenda Platteland

Nieuws
23 juni 2021
NLconnect wordt ambassadeur van de Agenda Platteland

NLconnect is ambassadeur geworden van de Agenda Platteland, de strategische agenda van de P10. In deze agenda staan 10 concrete oplossingen voor grote vraagstukken waar heel Nederland voor staat: platteland én stad. Eén daarvan is dat snel internet een eerste levensbehoefte is, ook voor die delen van het platteland waar de aanleg van glasvezel niet rendabel is voor marktpartijen.

De P10 - het samenwerkingsverband van 29 plattelandsgemeenten - nodigt  met de Agenda Platteland politici, bestuurders en maatschappelijke partners uit om samen de mouwen op te stropen voor thema's als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie en verdergaande digitalisering van het platteland. NLconnect heeft die handschoen opgepakt en werkt samen met de P10 om het gehele platteland zo snel mogelijk te kunnen voorzien van snel internet.

Robuust platteland met vitale dorpen

De P10 zet zich in voor een robuust platteland met vitale dorpen. Het platteland heeft ruimte en kracht. Om die te kunnen blijven bieden en benutten, moeten we de juiste voorwaarden creëren. Een van die voorwaarden is goede digitale connectiviteit: 'Zorg, onderwijs, de bank, dienstverlening van de overheid, bestellen van levensmiddelen: op alle fronten neemt de digitale component in ons leven rap toe. Steeds vaker is zelfs alleen een digitale variant beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat het filiaal van de bank sluit of omdat er wereldwijd een virus uitbreekt. Snel internet hebben is dan een eerste levensbehoefte. Duizenden gezinnen en bedrijven hebben dit nog steeds niet en staan daardoor buiten het maatschappelijke en economische verkeer', aldus de Agenda Platteland. Daarom is in de Agenda verdergaande digitalisering van het platteland als doelstelling opgenomen: met name voor die delen van het platteland waar de aanleg van glasvezel niet rendabel is voor marktpartijen

Snel internet

NLconnect sluit zich daar graag bij aan. Directeur Mathieu Andriessen: 'Ik steun de Agenda Platteland van harte. Snel internet is belangrijk om te kunnen werken en wonen op het platteland. In de afgelopen jaren hebben onze leden daarom hard gewerkt om een paar honderdduizend panden in het buitengebied aan te sluiten op glasvezel en op 5G. En de uitrol gaat de komende tijd nog door. Maar er blijven altijd plekken waar aanleg niet rendabel is voor marktpartijen. Dan moet de overheid in actie komen. De Agenda Platteland erkent dat en daarom werken we graag samen met als doel om het hele platteland te voorzien van snel internet'. 

Recovery and Resilience Facility

NLconnect merkt daarbij op dat het coronaherstelplan van de Nederlandse overheid hierbij een kans biedt. Andriessen: 'Waar tien jaar geleden ongeveer 400.000 panden van snel internet verstoken waren, ligt de glasvezelkabel daar nu bijna overal in de grond of staat dat in de planning. Wat straks resteert, zijn zo'n 10.000 tot 20.000 adressen die niet op commerciële basis kunnen worden aangesloten op glasvezel. Eind vorig jaar nam de Kamer de motie Bromet aan, over financieringsmogelijkheden voor de aanleg van vast internet naar deze adressen. Het ligt voor de hand om hierbij de Recovery and Resilience Facility (RRF) te betrekken'.

De RRF is het door de EU geïnitieerde herstelprogramma. Doel hiervan is om met investeringen en hervormingen economisch herstel en weerbaarheid in lidstaten te bevorderen na de coronacrisis en tegelijkertijd de digitale en groene transities te ondersteunen. Het Nederlandse kabinet heeft ervoor gekozen het Nederlandse herstelplan voor de RRF in de formatie mee te nemen. Er geldt een generieke aanbeveling van de Europese Commissie om 20% van het toegekende budget te oormerken voor het aanjagen van de digitalisering. Onder meer België, Denemarken Zweden, Spanje en Italië hebben connectiviteit naar de laatste buitengebieden opgenomen in hun herstelplan. Inzet van het RRF voor snel internet in de laatste buitengebieden zou volgens NLconnect bijdragen aan de noodzakelijke snelle en effectieve verbetering van de Nederlands digitale connectiviteit.