NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Vergunning vereist voor concentratie KPN en Youfone

Nieuws
10 oktober 2023
Vergunning vereist voor concentratie KPN en Youfone

KPN mag Youfone Nederland en Youfone Zakelijk nog niet overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. De overname heeft volgens ACM mogelijk een negatieve invloed op de concurrentie.

KPN wil Youfone overnemen. Op basis van het onderzoek in de meldingsfase heeft de ACM reden om aan te nemen dat de overname kan leiden tot een significante belemmering van de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt. Nader onderzoek is noodzakelijk. De ACM stelt daarom een vergunningseis voor de voorgenomen overname.

No frills

De ACM komt tot het oordeel dat de overname ertoe zou kunnen leiden dat significante concurrentiedruk wegvalt in het no frills segment van de markt voor mobiele telecommunicatiediensten. Youfone groeit snel en prijst zeer scherp, in het bijzonder in het goedkope no frills segment. Haar invloed op de mededinging lijkt dan ook sterker dan haar marktaandeel doet vermoeden. Door het samengaan met KPN dreigt deze concurrentiedruk in het no frills segment weg te vallen, waardoor mogelijk prijsverhogingen en versoberingen van het aanbod volgen.

Nader onderzoek in vergunningsfase

In de vergunningsfase zal de ACM nader onderzoek doen naar de concurrentiepositie van Youfone en haar invloed op de mededinging, met name op het goedkope no frills segment. De ACM zal onderzoeken of Youfone een belangrijke concurrentiefactor is die wegvalt met de overname en of er prijsverhogingen of versoberingen van het aanbod te verwachten zijn. Ook volgt nader onderzoek naar de prikkel die KPN en andere MNO’s na de overname zullen hebben om MVNO’s met een soortgelijk profiel als Youfone gunstige wholesalevoorwaarden aan te bieden.

Wanneer mag een fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen. Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteert ACM die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning aanvragen en wordt er nader onderzoek gedaan in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de fusie, overname of joint venture wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen. Soms heeft de ACM meer informatie nodig. Die informatie wordt dan opgevraagd bij de bedrijven die een concentratie hebben aangemeld. In dat geval wordt de behandeltermijn stil gezet totdat ACM die informatie heeft ontvangen.