NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Proximus kies Nederlandse partners voor aanleg van glasvezel in België

Nieuws
31 juli 2020
Proximus sprak in maart 2020 de ambitie uit om in 2025 2,4 miljoen gezinnen en bedrijven in België van glasvezel te voorzien. Om de ambitie waar te maken kondigt Proximus overeenkomsten aan met de Nederlandse glasvezelbedrijven Eurofiber en Delta Fiber Nederland.

Proximus sprak in maart 2020 de ambitie uit om in 2025 2,4 miljoen gezinnen en bedrijven in België van glasvezel te voorzien. Om de ambitie waar te maken kondigt Proximus overeenkomsten aan met de Nederlandse glasvezelbedrijven Eurofiber en Delta Fiber Nederland.

Samen met Delta Fiber Nederland gaat het bedrijf glasvezel aanleggen in verschillende steden en wijken in Vlaanderen. Met Eurofiber gaat het een soortgelijke overeenkomst aan voor Wallonië. Dat Proximus kiest voor twee Nederlandse spelers heeft te maken met hun specifieke expertise, zo vertelt CTO Geert Standaert aan Data News. Eurofiber is al actief op de zakelijke markt in België en Delta Fiber Nederland heeft specifieke ervaring met aanleg in buitengebieden. "Wij hebben vooral ervaring met dense area's, stadscentra. Die kennis combineren is de ideale mix om snel en efficiënt uit te rollen," vertelt Standaert.

Vlaanderen

Marco Visser, CEO van DELTA Fiber en Guillaume Boutin, CEO van Proximus, hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met de intentie om samen een glasvezelnetwerk in Vlaanderen aan te leggen. Het belangrijkste doel van dit voorgenomen partnerschap is om de uitrol van glasvezel in Vlaanderen uit te breiden en te versnellen. Het nieuwe glasvezelnetwerk wordt een open, passief netwerk. Geïnteresseerde serviceproviders krijgen de mogelijkheid om hun diensten te leveren over dit netwerk. Onder voorbehoud van de definitieve overeenkomst willen de partijen samen een joint venture oprichten die als doel heeft om 1,5 miljoen adressen in Vlaanderen te voorzien van glasvezel. Door de krachten te bundelen versnellen DELTA Fiber en Proximus de uitrol van glasvezel in België en wordt een flinke groei in dekking gerealiseerd. Visser: "Ik ben erg enthousiast over de aanstaande samenwerking met Proximus. Dit partnership maakt het mogelijk voor ons om, naast onze steeds groter wordende aanwezigheid in Nederland, ook glasvezel in België te gaan aanleggen. DELTA Fiber heeft al vele jaren ervaring met het uitrollen van glasvezel, zowel zelfstandig als in samenwerking met partners. Het is onze ambitie om glasvezelaanleg te versnellen en zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot snel internet. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met Proximus een toekomstbestendig, open netwerk kunnen realiseren in België."

Wallonië

Alex Goldblum, CEO van Eurofiber en Guillaume Boutin, CEO van Proximus, hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met de intentie om in Wallonië samen een fibernetwerk uit te bouwen. Het hoofddoel van het partnership is het versnellen en uitbreiden van de Fiber-to-the-Home uitrol op een kostefficiënte manier. Alle geïnteresseerde partijen krijgen toegang onder open access en niet-discriminerende voorwaarden. Na de ondertekening van het MoU zullen Proximus en Eurofiber nu onderhandelingen starten over de specifieke voorwaarden om samen een fibernetwerk uit te bouwen in verschillende steden en wijken in Wallonië. Onder voorbehoud van de ondertekening van een definitieve overeenkomst, overwegen de partijen een joint venture op te richten voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden en upgraden van het netwerk, dat open en toegankelijk zal zijn voor geïnteresseerde wholesaleklanten. Het doel is om binnen deze samenwerking minstens 500.000 woningen en bedrijven in Wallonië op fiber te kunnen aansluiten.