NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Snel internet op scholen: niet of het kan, maar hoe het moet

Opinie
24 mei 2016
Snel internet op scholen: niet of het kan, maar hoe het moet

Zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs is snel breedband onmisbaar. Maar wat is de beste technische oplossing? Welke infrastructuur is er nodig? Wat zijn de kosten? Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ict, helpt scholen bij het beantwoorden van dergelijke vragen met de onlangs gepubliceerde Handreiking externe connectiviteit. 

De handreiking helpt scholen bij de keuze van externe (internet)connectiviteit. Daarbij gaat het primair om de benodigde bandbreedte, de vereiste kwaliteit van de verbinding en de servicelevelafspraken. Maar ook aspecten als netwerkbeveiliging komen aan bod. Bij de adviezen houdt de handreiking rekening met het sterk groeiende gebruik van digitale leermiddelen.

Snel internet bereikbaar voor vrijwel alle basisscholen

Vrijwel alle scholen in Nederland kunnen beschikken over snel internet, bleek al eerder uit onderzoek van Dialogic. Ook Kennisnet onderschrijft die conclusie. De organisatie geeft aan dat bij 95% van alle schoollocaties (basis- en voortgezet onderwijs) in Nederland al glasvezel of kabel voor de deur ligt. En beide infrastructuren voorzien nu en in de toekomst voldoende in de behoefte aan snel breedband voor de onderwijsinstellingen.

Uploadbehoefte groeit iets sneller

Kennisnet onderzocht ook, samen met onder andere uitgevers van digitaal leermateriaal en scholen, welke bandbreedte nodig is ter ondersteuning van het gebruik van digitaal leermateriaal nu en over drie jaar. De conclusie is dat de behoefte aan uploadbandbreedte iets sneller toeneemt dan de behoefte aan downloadbandbreedte.

Kwaliteit van breedband

Naast capaciteit komen ook de kwaliteitseisen van breedband (packet loss, latency en jitter) in de handreiking aan de orde. Volgens Kennisnet voldoen kabel, glasvezel, DSL, 4G en straalverbindingen aan de te stellen kwaliteitsnormen. Alleen satelliet zou onvoldoende kwaliteit bieden. Een kwaliteitsgarantie is bij een aantal aanbieders mogelijk maar zal hoogstwaarschijnlijk te hoge kosten met zich meebrengen, stelt Kennisnet.

 

 

news/2023/01/Kennisnet-tabel-benodigde-bandbreedte-scholen.jpg