NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

TV-aanbieders en lokale omroepen sluiten convenant over centrale distributie

Nieuws
23 september 2014
Wendelien van den Hoek (KPN), Martijn Vroom (OLON) en Rob van Esch (NLkabel) ondertekenen het convenant

Op 22 september 2014 is door de vereniging van kabelbedrijven (NLkabel), de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en telecombedrijf KPN een convenant ondertekend. Hiermee wordt de ambitie en intentie uitgesproken om de signalen van de omroepen centraal te verzamelen en aan te bieden aan de pakketaanbieders. Daarmee vergroten de omroepen hun bereik, krijgt de burger meer mogelijkheden om lokale content te consumeren en kunnen pakketaanbieders deze unieke content effectief en efficiënt in hun zenderaanbod opnemen.

De Mediawet breidt sinds kort de must carry-status van publieke lokale omroepen uit naar alle relevante pakketaanbieders. Via het centrale distributieplatform (de OLON Mediahub) kunnen de omroepen hun signalen aan hen aanleveren. Bovendien vormt lokale content een uniek aanbod aan de consument in de wereldwijde toename van nieuws en informatie. Voor pakketaanbieders kan hoogwaardige lokale content dan ook een belangrijke verrijking zijn van hun radio- en TV-pakket.

Streekomroepen

Tegelijkertijd zetten de lokale publieke omroepen in op de vorming van circa 100 streekomroepen: samenwerkingsverbanden van lokale omroepen, die gezamenlijk zorgdragen voor één lokaal toereikend media-aanbod in de leefwereld van de burger. Naast regionale kennis- en krachtenbundeling zijn landelijke voorzieningen daarbij randvoorwaardelijk, zoals een technologische infrastructuur voor de contributie en distributie van content, live en on demand. Het convenant verzekert de lokale publieke omroepen er van, dat investeringen in een dergelijke collectieve infrastructuur toekomstvast zijn. Bovendien is deze duurzaamheid een eis van de overheid voor bijdragen aan de realisatie daarvan.

Convenant OLON Mediahub

Martijn Vroom, voorzitter OLON: "Dit convenant is een mijlpaal in het sectorale veranderprogramma. Eerder hebben we overeenstemming bereikt met de VNG over de wettelijke taak van de lokale publieke omroepen door een "lokaal toereikend media-aanbod" gezamenlijk te definiëren. Nu kunnen we samen met de pakketaanbieders werken aan een nog betere, bredere en modernere verspreiding van dit unieke, onderscheidende en maatschappelijk relevante media-aanbod. Samen met de regionale krachtenbundeling legt deze collectieve voorziening de basis voor de vernieuwing van de publieke omroep die het dichtst bij de leefwereld van de mensen staat: de publieke streekomroep."

Aanlevering lokale signalen

Rob van Esch, directeur NLkabel namens alle Nederlandse kabelbedrijven (waaronder Ziggo, UPC en CAIW): "Het convenant waarborgt een betrouwbare en hoogwaardige aanlevering van digitale lokale radio en tv-signalen nu en in de toekomst. De kabelsector draagt graag bij aan dit initiatief dat de maatschappelijke waarde van de lokale omroep vergroot" Wendelien van den Hoek, Content Manager TV KPN: "Wij zijn enthousiast over het initiatief van de OLON om de signalen van de omroepen te verzamelen en aan de pakketaanbieders door te geven. Het doorgeven van lokale omroepen zal nu veel gemakkelijker gaan".

Hans Disch, programmamanager sectorverandering bij OLON, vertelde onlangs in het radioprogramma Medialand van Alphen Stad FM over digitale (kabel)distributie, over de voortgang van het veranderproces en de uitdaging die de lokale omroepen aangaan: