NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Vijf manieren om hoogbouw zo efficiënt mogelijk aan te sluiten op glasvezel

Nieuws
20 december 2023
Vijf manieren om hoogbouw zo efficiënt mogelijk aan te sluiten op glasvezel

Open Dutch Fiber timmert hard aan de weg om het omhoog bijgestelde doel van 2 miljoen huisaansluitingen in 2025 te realiseren. Een van de onderdelen om een versnelling te realiseren zit in het kiezen van de meest passende aansluitmethode bij hoogbouw. Ieder hoogbouwgebouw is anders. De diversiteit aan gebouwen vraagt om verschillende manieren van aansluiten. Een tijdrovende klus. Dat is waarom er vier standaarden werden ontwikkeld door Open Dutch Fiber, naast volledig maatwerk. Inmiddels worden er afhankelijk van het gebouw, de mogelijkheden die dit biedt en de wensen van de woningcorporatie of VVE, de juiste wijze uitgekozen.

Een belangrijke basisvoorwaarde voor versnelling, is het minimaliseren van de bewonersimpact en dus de bewonersafhankelijkheid. Wanneer een huisaansluiting gerealiseerd wordt en alle bewoners tegelijkertijd thuis moeten zijn, is de afhankelijkheid en daarmee de impact groot. Open Dutch Fiber probeert dit zoveel mogelijk te beperken.

De standaard

Grofweg zijn er twee verschillende manieren om een appartementencomplex aan te sluiten op glasvezel, nadat de primaire kabel op straat is gelegd. Ofwel buitenom het gebouw ofwel binnenin. De standaardmethode gaat uit van een aanleg binnendoor. Van meterkast naar meterkast wordt de kabel door bestaande kabeldoorvoeren geleid. Dit vereist dat alle bewoners tegelijk thuis zijn en allemaal toestemming geven voor een huisaansluiting. Dit betekent veel impact voor de bewoners en een aanleg die onmogelijk is wanneer een van de bewoners niet thuis is of (nog) geen glasvezelaansluiting wil.

De aanleg voor monumentale panden

Bij monumentale panden zijn regels verbonden aan de buitenkant. Dus moet de aanleg binnendoor, vaak ontbreekt de luxe aan bestaande kabeldoorvoeren die je door kunt trekken. In dat geval wordt een meervoudig glasvezelaansluitpunt aangelegd in de meterkast. Waar meestal gebruik wordt gemaakt van een glasvezelaansluitpunt per huishouden plaatst ODF in deze monumentale panden vanwege beperkte ruimte een meervoudig glasvezelaansluitpunt. Via de gemeenschappelijke ruimtes, bijvoorbeeld een trapgat, wordt er een dun flexibel kabeltje naar iedere woning toe gebracht. De installateur werkt de kabels en het glasvezelaansluitpunt zoveel mogelijk weg. De aanleg zorgt voor enige overlast bij de bewoners, maar iedereen is op deze manier, op ieder moment, relatief gemakkelijk aan te sluiten.

Gebruik van een hoogbouwplug 

Vervolgens zijn er nog twee methodes om buitenom glasvezel aan te leggen. Buitenom verlaagt de bewonersimpact en de afhankelijkheid aanzienlijk. Sterker nog: glasvezel kan zo per huishouden worden aangesloten zonder overlast te creëren voor de overige bewoners. Alle bekabeling wordt aan de buitenkant voor iedere woning voorbereid met een hoogwerker. Afhankelijk van het gebouw wordt er een hoogbouwplug met tracker in de gevel en binnenmuur gebruikt om de glasvezel op te slaan voor bewoners die nog niet direct een huisaansluiting willen. Wanneer een bewoner later toch een aansluiting wenst, is dit makkelijk te realiseren, aangezien dit al is voorbereid.

De gemeenschappelijke galerij met kabelbuisje

De laatste methode voor buitenom richt zich op gebouwen met een gemeenschappelijk(e) galerij of balkon. Het kabelbuisje wordt voor iedere woning geplaatst tegen of binnen een meter van de gevel. Uiteraard netjes weggewerkt onder de galerij of het balkon. Hierin kan de glasvezelkabel dan ook opgeslagen worden. Wanneer een bewoner later besluit toch een aansluiting te willen, moet een luikje in de goot gemaakt worden om een nieuwe aftakking op te maken. De mate van overlast valt mee, maar de werkzaamheden duren iets langer ten opzichte van de vorige methode. Tot slot bestaat de laatste methode uit volledig maatwerk als een van deze methodes niet volstaat. Recent heeft Open Dutch Fiber telecom installateur TOF overgenomen. Zij kunnen in overleg met de woningcorporatie of VVE goed inschatten welke methode het beste werkt om bewoners zonder al te veel overlast te voorzien van een snelle en stabiele glasvezelverbinding.