NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Kabel en Leiding Overleg (KLO)

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is het kennis- en samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de openbare ruimte. Het KLO heeft als doel om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. 

NLconnect hecht groot belang aan initiatieven die worden genomen om het aantal graafschades te verminderen en de NLconnect Groep Graafrechten neemt daarom actief deel aan het Kabel- en Leidingen Overleg (KLO).

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) voert gerichte controles uit bij grondroerders die graafschades veroorzaken aan kabels en leidingen. Gemiddeld leidt één op de 18 graafbewegingen nu tot schade. Door de sector is als haalbare norm gesteld dat het aantal schadegevallen beperkt moet worden tot één op de 20 graafbewegingen. 

De leden van het KLO zijn brancheorganisaties en koepels van ondernemingen die betrokken zijn bij het werken op en in de ondergrond.