NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Strategische samenwerking waterschappen en Netbeheerders (SSWN)

De Strategische samenwerking waterschappen en Netbeheerders (SSWN) stimuleert de verbinding tussen waterschappen en netbeheerders en zorgt voor synergie in maatschappelijke opgaven zoals dijkversterkingen en energietransitie. Het penvoerderschap van de strategische samenwerking tussen de gas-, water- en energienetbeheerders en de waterschappen is per 1 januari 2024 overgedragen naar Gasunie.

De NLconnect Groep Graafrechten neems namens de telecomsector deel als agendalid.