NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Nieuwe thuiskopietarieven: reactie NLconnect

Auteursrecht
16 oktober 2020
Nieuwe thuiskopietarieven: reactie NLconnect

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding voor de komende drie jaar vastgesteld. NLconnect is tevreden dat geen heffing is ingevoerd op nPVR-functionaliteit, maar blijft van mening dat de hoge opbrengst van de thuiskopievergoeding niet van deze tijd is en herzien moet worden.

De afgelopen maanden is door vertegenwoordigers van rechthebbenden en betalingsplichtige fabrikanten en distributeurs van de hardware binnen de SONT intensief onderhandeld over een nieuw tarievenbesluit. NLconnect heeft in de SONT zitting omdat leden van de vereniging worden beschouwd als importeurs van settop boxen met harde schijf. In het nieuwe tarievenbesluit blijft het tarief voor deze apparaten gelijk. De nieuwe tarieven gaan gelden voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Geen thuiskopieheffing op nPVR-functionaliteit

Tijdens de onderhandelingen kwam ook de functionaliteit van de Network Personal Video Recorder (nPVR) ter sprake. Met de nPVR-functie kunnen televisieabonnees vanuit de cloud televisieprogramma's op hun device terugkijken. Rechthebbenden stelden voor dat de thuiskopieheffing ook zou moeten gaan gelden voor deze nPVR functionaliteit. Onder aanvoering van NLconnect - waar een groot aantal pakketaanbieders is aangesloten - hebben de betalingsplichtigen zich tegen dit voorstel gekeerd. Juridisch is bij deze functie immers geen sprake van een privékopie: de pakketaanbieder maakt een masterkopie die wordt gestreamd naar verschillende abonnees. Rechthebbenden kunnen voor deze functionaliteit reeds het verbodsrecht uitoefenen en een thuiskopieheffing zou dus een dubbele betaling door de consument betekenen. NLconnect stelt vast dat SONT de nPVR-functionaliteit terecht buiten het besluit heeft gehouden.

Stijgende heffing voor smartphones en cloudopslag

Voor andere functies en apparaten geldt dat helaas niet, terwijl de heffing ook daar discutabel is. De grootste verandering in de nieuwe tarieven zit in een stijging van de heffing op smartphones (van € 4,70 naar € 7,30) en cloudopslag (van 5% naar 10% toeslag op laptops, tablets en smartphones).

Minder schade

In Nederland is het toegestaan om voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën te maken van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken. Voor deze exceptie is wettelijk een billijke vergoeding verschuldigd aan de auteurs en andere rechthebbenden van deze werken: de thuiskopievergoeding. De hoogte van de vergoeding zou verband moeten houden met de schade die wordt geleden als gevolg van het thuiskopiëren. Omdat rechthebbenden en betalingsplichtigen zeer verschillend denken over de hoogte van deze schade, heeft de voorzitter van de SONT een voorstel gedaan dat het midden houdt tussen de posities van de onderhandelingspartijen. NLconnect heeft voor dit voorstel gestemd om verdere formele vergaderingen te voorkomen. De vereniging blijft echter van mening dat de enorme verschuivingen in het mediagebruik beter in de hoogte van de vergoeding tot uiting dienen te komen.

Streamingtijdperk

Het mediagebruik van Nederlanders is dankzij digitalisering de afgelopen jaren sterk veranderd, waarbij met name betaalde video- en muziekstreaming een grote groei laten zien. De thuiskopievergoeding loopt echter steeds meer uit de pas met deze technische en economische realiteit. Zo is de totale opbrengst van de thuiskopieheffing grosso modo net zo hoog is als in 2012, terwijl de schade inmiddels vele malen kleiner moet zijn. De trend van streaming media geeft aanleiding tot een verlaging van het incassobedrag en daarmee van de tarieven.

NLconnect sluit zich tegen die achtergrond aan bij de oproep van ICT-brancheorganisatie NL Digital om de Nederlandse thuiskopievergoeding te herzien en in Europees verband te bewerkstelligen dat de heffing beter aansluit bij het huidige streamingtijdperk.