NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Reactie NLconnect op consultatie wet Toezicht

Auteursrecht
15 juni 2018
Reactie NLconnect op consultatie wet Toezicht

Het ministerie van J&V stelt voor om de zogenoemde 'Wet toezicht' te wijzigen. Justitie beoogt hiermee de slagvaardigheid en doelmatigheid van het toezicht op de collectieve en onafhankelijke beheersorganisaties (rechtenorganisaties, waaronder Buma, Stemra en Videma) te vergroten. De consultatie sloot op 7 juni 2018. NLconnect reageerde op deze consultatie.

Het auteursrecht regelt dat de maker van een werk (de auteur), als enige mag beslissen over het gebruik van de werken die hij heeft gecreëerd en beschermt de maker tegen misbruik van zijn materiaal. Hetzelfde geldt voor naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten. Beide rechten worden collectief uitgeoefend door zogenoemde collectieve beheersorganisaties en onafhankelijke beheersorganisaties (rechtenorganisaties), zoals Buma, Stemra, Sena, Videma, Lira, De Thuiskopie en Reprorecht. Deze rechtenorganisaties sluiten namens makers (rechthebbenden) contracten met gebruikers, zoals horeca-gelegenheden en winkels, aanbieders van streaming mediadiensten, omroepen en aanbieders van televisie-zenderpakketten. De rechtenorganisaties innen de vergoedingen bij deze gebruikers en verdelen (reparteren) die onder de rechthebbenden.

Gebruikers van beschermd materiaal

Onder de leden van NLconnect bevinden zich partijen die consumenten en bedrijven via glasvezel en kabel toegang tot radio en televisie-zenderpakketten en Video-on-Demand-diensten bieden. Deze leden maken daartoe al dan niet via de brancheorganisatie afspraken met collectieve beheersorganisaties en zijn zodoende zakelijke gebruikers van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Wet toezicht

Omdat rechtenorganisaties semi-publieke partijen zijn met een de facto monopoliepositie, is voor hen een apart wettelijk kader in het leven geroepen: de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht). De wet gaat onder meer over hun (financiële) administratie en de wijze waarop zij reparteren. Toezicht op naleving wordt uitgeoefend door het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten (verder CvTA).

Reactie NLconnect

Justitie wil de de Wet toezicht dus wijzigen. Gegeven recente misstanden en financiële chaos bij enkele van deze rechtenorganisaties is dat geen overbodige luxe. Het departement hinkt echter op twee gedachten: het instrumentarium en de onafhankelijkheid van de toezichthouder wordt deels aangescherpt, maar op andere plaatsen juist ernstig aangetast. NLconnect heeft daarom op dit voorstel gereageerd. Lees de volledige reactie hier.