NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Sterker toezicht op CBO's door wet toezicht

Auteursrecht
01 juli 2013
Sterker toezicht op CBO's door wet toezicht

Op 1 juli trad de nieuwe Wet Toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO's) voor auteurs- en naburige rechten in werking. Op grond van de nieuwe wet is het toezicht op CBO's verbreed.

Het College van Toezicht controleert nu vijf collectieve beheersorganisaties met een wettelijke taak. Dat zijn de vereniging Buma, de Stichting Sena alsmede de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht. Per 1 juli houdt het College ook toezicht op organisaties die op vrijwillige basis gelden innen of verdelen, zoals Videma en de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma).

Transparantie

De nieuwe wet schept een strak kwaliteitskader en zal leiden tot meer transparantie bij de activiteiten van de CBO's, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Het groeiende economische belang van de sector rechtvaardigt een veel sterker onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties. Op grond van de nieuwe wet moet het College vooraf instemmen met een eenzijdige stijging van de tarieven en moeten de tarieven, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de beheerskosten en nevenfuncties van de bestuurders openbaar worden gemaakt.

Geschillencommissie auteursrecht

Ook wordt het mogelijk om grenzen te stellen aan de beheerskosten van de CBO's, worden topsalarissen aangepakt en mag het College zo nodig een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen. Boetes kunnen oplopen tot 5% van de jaarlijkse incasso. Ten slotte wordt voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie n door de aanwijzing van een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht. Bedrijven die klachten hebben over de hoogte van hun rekening kunnen zich dan wenden tot deze geschillencommissie.