NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Ziggo moet waarschuwingsbrief sturen aan klant die illegaal e-books deelt

Auteursrecht
08 mei 2023
Photo by <a href="https://unsplash.com/@perfecto_capucine?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Perfecto Capucine</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/2gllPE42ouU?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Via een kort geding is Ziggo gedwongen om een waarschuwingsbrief van Stichting Brein af te leveren bij een klant. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verplicht Ziggo om een waarschuwingsbrief van Brein door te sturen naar haar klant via wiens IP-adres een bibliotheek met e-books online toegankelijk is voor internetgebruikers en als dat nodig is, de NAW-gegevens van deze klant aan Brein te verstrekken.

Brein krijgt de persoonsgegevens pas wanneer de inbreukmakende klant na ontvangst van de brief geen actie onderneemt. In deze specifieke casus vindt de rechter de auteursrechten prevaleren boven de privacyrechten van de klant. Zowel Ziggo als Brein mogen de (strafrechtelijke) persoonsgegevens verwerken op grond van de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland wees de vorderingen van Brein in 2022 af, maar in hoger beroep krijgt Brein nu alsnog grotendeels gelijk.

Geen verplichting voor toekomstige gevallen

Stichting Brein eiste ook dat Ziggo verplicht wordt om ook in de toekomst waarschuwingsbrieven te sturen wanneer Brein daar om verzoekt. Hier ging het hof niet in mee, omdat dat gaat om toekomstige gevallen die nog onbekend zijn. Dat maakt dat het niet mogelijk is om een belangenafweging te maken tussen de vermeende inbreuk op auteursrechten en de privacybelangen van de Ziggo-klant.