NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Motie om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen verworpen

Digitale inclusie
02 juni 2023
Motie om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen verworpen

Op 30 mei stemde de Tweede Kamer over een motie die opriep om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen. De digitale sector schreef een brandbrief, waarna de motie werd verworpen.

Al jaren worden er pogingen gedaan om digitale geletterdheid een vast onderdeel te maken van het curriculum. Dat is hard nodig, want sinds de jaren ‘80 is er geen grote update meer geweest van het curriculum. Scholen werken dus met een curriculum dat stamt uit de tijd van voor het internet, de smartphone en social media.

Masterplan basisvaardigheden

Nadat met Onderwijs2032 en Curriculum.nu eerdere pogingen tot hervorming van het curriculum mislukten, werd in het voorjaar van 2022 het Masterplan basisvaardigheden gepresenteerd. Dit is een breed en ambitieus programma, met als doel dat in 2027 alle leerlingen de basis beheersen om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Digitale geletterdheid is een van de beoogde basisvaardigheden in dit masterplan.

Twee moties om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen

Op 22 mei sprak de Tweede Kamer over het masterplan, in het Notaoverleg Curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden. Er werden twee moties ingediend over digitale geletterdheid: de moties Peters/Kwint (CDA/SP) en Van Meenen (D66). De moties beoogden respectievelijk om digitale geletterdheid uit de toekomstige basisvaardigheden te verwijderen of geen geld meer beschikbaar te stellen voor de invoering hiervan binnen het primaire onderwijs!

Brandbrief

Omdat digitale geletterdheid als doorlopende leerlijn essentieel is voor de toekomst van onze sector en de digitalisering van de samenleving, kwamen verschillende vertegenwoordigers uit de digitale sector in actie. Onder aanvoering van NLDigital schreven zij een brandbrief, die mede werd ondertekend namens NLconnect-directeur Mathieu Andriessen.

Verworpen

De motie Van Meenen werd verworpen. Tegen de motie stemden VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk NL, Volt Nederland en BIJ1. De motie Peters/Kwint is op verzoek van de minister aangehouden.

Zo lang digitale geletterdheid niet 100% verankerd is in het curriculum, is deze strijd nog niet gestreden. Samen met NLDigital blijft NLconnect dit proces de komende tijd natuurlijk volgen.