NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

E-mailadres blijft tot half jaar na overstap beschikbaar

Goede marktwerking
23 januari 2020
E-mailadres blijft tot half jaar na overstap beschikbaar

Uiterlijk vanaf komende zomer gaan Nederlandse internetaanbieders zorgen dat consumenten nog een half jaar lang toegang houden tot hun oude e-mailadres(sen), nádat zij zijn overgestapt. Providers hebben hierover afspraken gemaakt.

Op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken hebben de (grotere) providers in de zogenaamde 'FIST-taskforce overstappen' afgesproken dat zij na de overstap gedurende zes maanden gratis e-mailforwarding danwel toegang tot de mailbox zullen aanbieden. Providers binnen het ledenbestand van NLconnect hebben besloten gelijke afspraken te gaan hanteren. De afspraken treden uiterlijk per eind Q2 2020 in werking.

Afspraken

Aanbieders kunnen er voor kiezen om gedurende de eerste zes maanden na de overstap gratis forwarding of een e-mail only dienst aan te bieden. Partijen zullen hierover actief communiceren richting (vertrekkende) klanten en kunnen uiteraard ook aan de afspraken refereren bij werving van nieuwe klanten.

Providergebonden mailadressen

De afspraken gelden voor providers die 'providergebonden' mailadressen aan consumenten aanbieden (zoals naamabonnee@aanbieder.nl). Binnen het ledenbestand van NLconnect gaat het om de merken Caiway, DELTA/Zeelandnet, Jonaz, Kabelnoord, Kabeltex, OpenFiber, PLINQ, SKP, SKV/Netvisit, Tele2, T-Mobile thuis, TriNed, Tweak en XSyou. Binnen de FIST-taskforce overstappen gaat het verder onder meer om Ziggo, Online en de merken van KPN. NLconnect roept ontbrekende providers op zich ook bij de afspraken aan te sluiten.

Belemmering voor glasvezeluitrol weggenomen

Voor NLconnect gaat een wens in vervulling. Met name bij vraagbundelingsinitiatieven ondervinden providers in toenemende mate dat (dreigend verlies van) het e-mailadres voor sommige consumenten een overstapdrempel is. Deze belemmering draagt niet bij aan een succesvolle vraagbundeling en daarmee uitrol van glasvezel in kernen en buitengebieden. NLconnect vroeg daar begin 2019 aandacht voor. Later bleek uit onderzoek in opdracht van het ministerie dat het moeten veranderen van e-mailadres inderdaad een reden is voor consumenten om niet over te stappen. Het ministerie verzocht partijen vervolgens tot afspraken te komen.

NLconnect directeur Mathieu Andriessen: 'Het is goed om te zien dat het ministerie snel in actie is gekomen en ook dat de sector daarna zelfreguleringafspraken heeft kunnen maken. Hiermee is een belemmering voor nieuwe glasvezelnetwerken weggenomen. Andere belemmeringen resteren helaas en NLconnect blijft zich inzetten om ook die te slechten'.

De zelfreguleringsafspraken zijn bij COIN na te lezen.